×

آموزش زبان انگلیسی

نکات ویژه برای تمرین گرامر که به طور موثر در آزمون تافل کاربرد دارد

نکات ویژه برای تمرین گرامر که به طور موثر در آزمون تافل کاربرد دارد 1. شروع با یادگیری قواعد قواعد گرامر بسیار مهم هستند، زیرا آنها بسیاری از موقعیت های زبان را گروه بندی می کنند و به شما اطلاعاتی...

دانلود فایل صوتی کتاب Under The Bridge

Summary Bea lives under a bridge, next to a river, with just a few possessions. She remembers very little about her life and sings to herself. A policeman, Martin, tells her that some people have kidnapped a small girl and...

دانلود فایل صوتی کتاب Island for sale

Summary A young Scotsman, Duncan McTavish, lives in a big castle with his dog, Jock, on a small Scottish island called Lana. He likes it, but as he cannot afford to pay his electricity bills, he has to sell the...