درباره ما

می خوای سطح زبانتو بدونی؟

اینجا می تونی تعیین سطح بدی و مشاوره آنلاین هم بگیری

درباره ما

دنبال منابع معتبر می گردی؟

با اینا می تونی زبان یاد بگیری

درباره ما

می خوای مارو بشناسی؟

ببین ما کجاییم و داریم چیکار می کنیم

درباره ما

دنباله خبرای جدید می گردی؟

آخرین خبرا و مقاله های مرتبط با زبان

دانلودها

دانلود فایل صوتی کتاب Under The Bridge

Summary Bea lives under a bridge, next to a river, with just a few possessions. She remembers very little about her life and sings to herself. A policeman, Martin, tells her that some people have kidnapped a small girl and...

دانلود فایل صوتی کتاب Island for sale

Summary A young Scotsman, Duncan McTavish, lives in a big castle with his dog, Jock, on a small Scottish island called Lana. He likes it, but as he cannot afford to pay his electricity bills, he has to sell the...