تاریخ انتشار: 2016/10/30
تاریخ آخرین ویرایش: 2019/12/18

اسامی در زبان انگلیسی

بررسی اسامی در زبان انگلیسی

گسترده ترین اقسام کلمات را در زبان انگلیسی اسم ها تشکیل می دهند که به دو قسمت تقسیم می شوند، اسامی قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش که در این متن به تعریف آنها می پردازیم. اسامی قابل شمارش به گروهی از اسامی درزبان انگیسی گفته می شوند که قابل جمع بستن باشند یعنی بتوانیم آنها را بشماریم و اسامی غیر قابل شمارش، همانطور که از اسمش مشخص است، قابل شمارش نیستند و این اسامی به صورت منفرد بکار می روند و حالت جمع ندارند.

اسامی قابل شمارش

این اسامی گروه متداولی در زبان هستند و تعداد آن ها بی شمار می باشد. لیستی از این اسامی را می توانید در این وبسایت بیابید. به مثال های زیر توجه کنید که حالت اسامی قابل شمارش را مطرح می کند.

A boy   =  Two boys

A chair = Ten chairs

A car = some cars

البته در بعضی از انواع اسامی که قابل شمارش هستند، نوع جمع بستن آنها متفاوت می باشد و از “S”  استفاده نمی کنیم. برای مطالعه بیشتر در این مورد به مطلب بررسی اسامی جمع در زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.

برای مثال:

A Man = Two men

A tooth = some teeth

اسامی قابل شمارش می توانند به دنبال یک عدد بیایند و یا درحالت دوم می توانند به دنبال کلماتی که ببانگر تعداد زیا و یا کم هستند مانند  a few , many, a lot of, some  بیایند و در حالت مفرد آن به دنبال  aو یا an می آیند. مثال های زیر بیانگر این موضوع می باشد.

.I have a good job

.I have a few friends at work

اسامی غیرقابل شمارش

اسامی غیر قابل شمارش شامل  مواردی مثل مصالح ، فلزات، مواد غذایی ، مایعات و گاز ها، ترافیک ، فضا و…می باشد. برای شناختن این اسامی بهتر است که لیستی از آنها را به ذهن بسپارید. برای این کار اینجا را کلیک کنید. به مثال های اسامی غیر قابل شمارش که در زیر آمده است توجه بفرمائید.

Paper – wood – gold – bread – milk – money – music

نکته ای که ذکرآن حائز اهمیت می باشد بدین صورت است که می توان بسیاری از اسم های غیر قابل شمارش را به همراه اسامی بیاوریم که می توانیم آن ها را بشماریم. برای مثال از ظروف مورد استفاده آنها و یا نوع بسته بندی اشان استفاده کنیم.

.I need a bottle of milk

.She buys two bags of sugar

.My father drinks 3 cups of coffee every day

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش هرکدام دارای ویژگی های متفاوتی می باشند که تشخیص آنها را راحت تر میکند.

اسامی غیر قابل شمارش حالت مفردشان با a  و یا an  نمی آیند، بلکه باید از کلماتی مانند some ،much  و a little بیایند تا مقدار آنها را نشان دهند.

.I have a little money in my pocket

.There’s too much traffic

No votes yet.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *