تاریخ انتشار: 2017/10/10
تاریخ آخرین ویرایش: 2019/08/27

فعل و زمان ها ( گرامر پایه ای آیلتس )

فعل و زمان ها ( گرامر پایه ای آیلتس )

اکثریت فعل ها بیان کننده کار ها و عمل ها هستند ، بنابراین به این دسته از فعل ها action verbs ( افعال عملی ) می گویند . action verbs ( افعال عملی ) بیان کننده ، کارها و عمل های انسان ها و چیزهای دیگر هستند ، در ادامه ی مطلب با چند نمونه از افعال عملی آشنا می شویم :
_ drink , look , jump , Swim , fall , …

رابطه و توافقات فعل و فاعل

هنگامی که از یک فعل استفاده می کنیم ، می خواهیم بگوییم چه کسی و چه چیزی در حال انجام کاری است . این چه کسی و چه چیزی به عنوان فاعل فعل مطرح می شود و فاعل و فعل با یکدیگر هماهنگ می شوند که این عمل هماهنگی را توافق بین فاعل و فعل می نامند .

هنگامی که فاعل ، یک اسم مفرد باشد ، باید از فعل مفرد استفاده کنیم ، برای مثال ، اگر فاعل ( my dad ) یا ( our school ) و یا هر یک از ضمایر ho ، she و یا it باشد ، نیازمند به فعل مفرد است و اکثریت فعل های مفرد به s ختم می شوند . در مثال های زیر به فاعل ها و فعل ها توجه فرمایید .

_ He always drinks milk when he ́s hot .
_ she eats bananas for breach fast .
_ Mom walks to work every day .
_ My sister dances like a professional dancer .
_ The baby falls when she tries to walk .
_ our cat climbs the trees in our garden

این نوع از فعل ها را ، فعل سوم شخص مفرد می نامند و هنگامی از این نوع فعل استفاده می کنیم که فاعل you و یا شخصی که با آن صحبت می کنیم نباشد . در ادامه ی مطلب آشنایی بیشتری پیدا می کنیم با چند نمونه از افعال سوم شخص مفرد که به s ختم می شوند : plays ، sings ، shines ، rides ، smiles ، draws ، paints ، blows و … البته ، فعل های سوم شخص مفرد دارای استثناعاتی نیز می باشد ، افعالی که در انتهای کلماتی که به sh ، ch ، ss ، x ، zz و o ختم می شوند برای سوم شخص شده با es جمع بسته می شوند . مانند :

Brushes , watches , kisses , fixes , rushes , reaches , misses , mixes , …
در ادامه ی مطلب مثال هایی برای داشتن درکی بهتر آورده شده اند .
_ she always brushes her teeth at bed time .
_ Dad polishes his shoes until they shine .

در نظر داشته باشید ، که فاعل به گروهی از مردم اشاره می کند . وابسته به معنی جمله ، شما باید از افعال مفرد و یا جمع استفاده کنید .
_ The Audience was enjoying the play .
_ The Audience have all gane home .
_ The Class has thirty students .
_ The Class are handing in their papers .
افعال متعدی و گذرا Transitive and intransitive verb
بعضی از فعل ها دارای مفعول هستند ، فعل این دسته از فعل ها می تواند شخص و یا چیزی باشد .
_ Alice eats banana for break fast .

در مثال بالا فاعل ، Alice است زیرا شخص بوده که کاری را انجام داده و فاعل Banana محسوب می شود ، زیرا کلمه ی Banana تحت تأثیر فعل قرار گرفته است . بنابراین در مثال بالا ، مفعول فعل ، کلمه ی Banana محسوب می شود ، و فعل هایی که دارای مفعول باشند Transitive نامیده می شوند . اما برخی دیگر از فعل ها دارای مفعول نیستند ، و فعل هایی که دارای مفعول نیستند intransitive نامیده می شوند . مانند :

_ In China , lots of people walk to work
_ The boys play in the yard after school
زمان حال ساده The simple present tense

فعل ها دارای حالت های مختلفی هستند که زمان رخ دادن عملی را بیان می کنند ، اگر عمل مدنظر بصورت مرتب ، گاهی اوقات و یا هیچ وقت ، اتفاق بیفتد ، از فعل حال ساده استفاده می کنیم .

_ We always wash our hands before meals
_ Jue some times lends me his bike .
_ Dad jogs in the park every day .

از دیگر استفاده های حال و ساده ، برای بیان حقیقت های ثابت است . مانند :
_ The sun rises every morning
_ Penguins live in the Antarctica

از حال ساده برای بیان رویدادی از یک داستان که در حال اتفاق افتادن است ، استفاده می کنیم.
_ I arrive at school .
_ I see anather girl crying

از دیگر کاربردهای حال ساده ، بیان اتفاقاتی است که در آینده قرار است اتفاق بیفتد .
_ My Little sister , starts school tomorrow
_ The new super market opens this Friday
_ Next week I go on holiday to Japan .

لغات am , is , are از حالات ساده فعل Be هستند . از لغت am با ضمیر I استفاده می شود از لغت is ، با ضمیرهای he , she , it و حتی اسم های مفرد مانندThe teacher , my dad استفاده می شود . و از لغت are ، همراه با اسم های جمع مانند My Parents و yenny and marry و حتی ضمیر های you ، we و they استفاده می شود .

_ There is a tree in our garden .
_ There is a girl called Farah in my class
_ There is a fish for dinner.
زمان حال استمراریThe present progressive tense

از زمان حال استمراری زمانی استفاده می شود که بخواهیم درباره ی عملی که در حال رخ دادن است صحبت کنیم ، از حال استمراری ، همراه با am ، is ، are و افعالی که به ing ختم می شوند استفاده می کنیم . مانند :

_ I am learning how to swim
_ My sister is listening to music
_ My brother and I are playing a computer game

از حال استمراری ، زمانی استفاده می شود . که از قبل برنامه ای را برای آینده تنظیم کرده باشی
_ I am gaing to the library tomorrow
_ My sister is giving me her bike whe she gets her newene
گذشته ساده The simple past tense

از زمان گذشته ساده زمانی استفاده می شود که بخواهیم درباره اتفاقی در گذشته صحبت کنیم و معمولاً با اضافه کردن ed به آخر اکثریت فعل ، زمان انها را تغییر داده ایم و به زمان گذشته تبدیل کرده ایم .

_ I opened the door and looked inside .
_ The plane landed ten minutes ago .
_ My cousin visited us last summer .
Was and Were

لغات ، Was وWere حالت گذشته ساده فعل Be هستند ، به عبارت دیگر و با جزئیات بیشتر was گذشته ی لغات am و is بوده و were گذشته ی لغت are می باشد
_ Ten years ago , I was only ababy
_ When I was younger , I played with teddy
_ John and I were in the garden
_ You were nasty to me
_ You and sally were not at school yesterday
فعل های بی قاعده Irregular verbs

بسیاری از فعل های رایج دارای حالات متفاوتی در زمان های حال و گذشته هستند ، این قبیل فعل ها در دسته ی افعال بی قاعده قرار می گیرند . مانند :
_ break = broke , keep = kept , bring = brought , kneel = knelt , …
گذشته استمراری The past progressive tense

از گذشته استمراری زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم درباره ی اتفاقی در گذشته صحبت کنیم ، اتفاقی که در حال رخ دادن ، در بازده زمانی مشخص بوده است . در گذشته ی استمراری از was و Were به علاوه حالت ing گرفته ی فعل استفاده می کنیم مانند :
_ I was watching television
_ Ben was finishing his homework .

همچنین از گذشته استمراری ، می توان برای دو اتفاق در یک زمان نیز استفاده کرد . مانند :
_ sam was doing his math home work when the phone rang .
_ Dad was cooking our dinner when I gat home
had , has , have

از فعل have برای نسبت دادن و بیان مالکیت استفاده می شود ، بخاطر داشته باشید ، فعل have همراه با ضمایر I ، we ، you ، they و اسم های جمع مانند my parents ، Tom and susan استفاده می شود اما از فعل has ، با اسم های مفرد مانند The teacher , my dad و ضمایر he , she , it همراه می شود .

_ I have two brothers and one sister .
_ Monkeys have long tails .
_ My sister and I have a swing in our garden .
_ Jolm has a big brother .
_ Sally has apretty face .
_ An elephant has a long trank , it also has big ears .
_ his brother has dark hair .
_ our apartment has big windows

از فعل have زمانی استفاده شود که بخواهیم بگوییم در حال خوردن ، گرفتن و یا انجام دادن چیزی هستیم ، مانند :
_ I Can ́t play foot ball because , I have a broken leg.
_ We have art Lessons on Mondays
_ you have a stain on your shirt .
_ Mom and Dad some times have their breakfast in bed
_ Jenny of ten has sandwiches for lunch .

 

No votes yet.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *