×

آموزش زبان انگلیسی

کلمات و عبارتهای کاربردی مربوط به دندان و دندان پزشکی 1

یادگیری بسیاری ار لغات در هر زبانی به ما کمک می کند تا بتوانیم منظور خود را راحت تر بیان کنیم . در اینجا می خواهیم به کلمات و عبارتهای کاربردی مربوط به دندان و دندانپزشکی در زبان انگلیسی اشاره...

اسامی شغلها به زبان انگلیسی 1

در زبان انگلیسی مشاغل زیادی وجود دارد. در اینجا می خواهیم به یکسری از اسامی شغلها به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Typist ماشین نویس Detective کارآگاه Principal مدیر Baker نانوا Miller آسیابان Demarche بخشدار Physician پزشک Dancer رقاص Governor...

اسامی شغلها به زبان انگلیسی 2

در قسمت اول به تعدادی از شغلها به زبان انگلیسی اشاره کردیم.در اینجا می خواهیم به تعدادی دیگر از اسامی شغلها به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Cashier صندوقدار Carpenter بخار Receptionist منشی House keeper خانه دار Repairmen تعمیر کار...

انواع لباسها به زبان انگلیسی قسمت 3

در قسمت های یک و دو به یکسری از لباسها اشاره کردیم . افراد برای اینکه بتوانند وسایل مورد نیاز خود را در یک کشور انگلیسی زبان بازگو کنند نیازمند این می باشند که تا یک حدودی با آن زبان...

انواع لباسها به زبان انگلیسی قسمت 2

در هر زبانی لغات فراوانی وجود دارد که افراد برای برقراری ارتباط نیازمند این می باشند . دراین قسمت نیز می خواهیم به یکسری دیگر از انواع لباسها به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Casual clothes لباسهای غیر رسمی Formal...

انواع لباسها به زبان انگلیسی 1

افراد برای اینکه بتوانند در یک کشور انگلیسی زبان زندگی روزمره ی خود را بگذرانند و بتوانند به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنند و به خرید بروند نیازمند این می باشند که تا حدودی با آن زبان آشناییت داشته...

اسامی میوه ها در زبان انگلیسی 3

میوه های زیادی وجود دارد که در قسمت های قبل به یکسری از این میوه ها اشاره کردیم. در این قسمت نیز می خواهیم به یکسری از اسامی میوه ها به زبان انگلیسی اشاره کنیم . White mulberry توت سفید...

اسامی میوه ها در زبان انگلیسی 2

در زبان انگلیسی نیز مانند هر زبان دیگری میوه های فراوانی وجود دارد در این قسمت می خواهیم به یکسری از اسامی میوه ها در زبان انگلیسی اشاره کنیم . Strawberry توت فرنگی cornelian cherry زغال اخته Avocado آووکادو Persimmon...

اسامی میوه ها در زبان انگلیسی 1

در زبان انگلیسی نیز مانند هر زبان دیگری میوه های فراوانی وجود دارد در این قسمت می خواهیم به یکسری از اسامی میوه ها در زبان انگلیسی اشاره کنیم . Greengage گوجه سبز Plum آلو Apple سیب Pomegranate انار Mango...

اسامی حیوانات به زبان انگلیسی قسمت 3

حیوانات زیادی در زبان انگلیسی موجود می باشد که در قسمت های قبل به تعدادی از انها اشاره کرده ایم . در اینجا می خواهیم به تعداد دیگری از اسامی حیوانات به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Donkey الاغ Sheep...