×

آموزش زبان انگلیسی

گرامر جملات معلوم و مجهول قسمت اول

گرامر جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی ، جملات از لحاظ وجود فاعل و یا کننده ی کار به دو دسته ی جملات معلوم یا Active Voice و جملات مجهول یا passive Voice تقسیم بندی می شوند . جملات...

گرامر جملات معلوم و مجهول قسمت دوم

گرامر جملات معلوم و مجهول در قسمت قبل به بیان نکات و مفاهیم اساسی در رابطه با جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی پرداختیم. در این مطلب انواع گرامر های زبان انگلیسی و حالت معلوم و مجهول آنها را...

بهترین سریال ها برای یادگیری لهجه های مختلف زبان انگلیسی

بررسی بهترین سریال ها برای یادگیری لهجه های مختلف زبان انگلیسی اگر تا به حال فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان را مشاهده کرده باشید ، به تفاوت های آشکار تلفظ لغات و لهجه ی بازیگران انگلیسی و امریکایی...

کارهای روزمره 2

بررسی کارهای روزمره به زبان انگلیسی افراد برای اینکه بتوانند به زبان انگلیسی با یکدیگر در ارتباط باشند نیازمند می باشند تاکمی با این زبان آشناییت داشته باشند در اینجا می خواهیم به یکسری از کارهای روزمره به زبان انگلیسی...

کارهای روز مره 1

بررسی کارهای روز مره برای بیان انجام کارهای روزمره به زبان انگلیسی افراد باید در نظر داشته باشندکه حتما از زمان حال ساده  present simple استفاده کنند. در اینجا می خواهیم به یکسری از کارهای روزمره به زبان انگلیسی اشاره...

بهترین سریال ها برای یادگیری زبان انگلیسی

بررسی بهترین سریال ها برای یادگیری زبان انگلیسی سریال های انگلیسی زبان همیشه یکی از مهیج ترین و اثربخش ترین راه برای یادگاری زبان انگلیسی به شمار میروند.بدین ترتیب انتخاب سریال انگلیسی زبان مناسب همیشه برای زبان آموزان و اساتید...

لوازم آشپزخانه به زبان انگلیسی قسمت2

بررسی لوازم آشپزخانه به زبان انگلیسی در قسمت اول ما به یکسری از لوازم آشپزخانه به انگلیسی اشاره کردیم . در اینجا می خوهیم به یکسری دیگر از لغات کاربردی  در آشپزخانه به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Kettle      کتری...

لوازم آشپزخانه به زبان انگلیسی قسمت 1

بررسی لوازم آشپزخانه به زبان انگلیسی همانگونه که می دانید در هر زبانی برای بیان هر چیزی لغت مربوط به خودش را باید استفاده کرد . در زبان انگلیسی نیز مانند هر زبانی برای چیزی لغتی وجود دارد . در...

لغات کاربردی در ریاضیات قسمت 2

بررسی لغات کاربردی در ریاضیات درقسمت قبل به کسری از لغات کاربردی در ریاضیات پرداختیم و در این قسمت به ادامه ی مبحث قبل یعنی لغات کاربردی در ریاضیات خواهیم پرداخت . این لغات برای افرادی که می خواهند ریاضیات...

رشته های تحصیلی به زبان انگلیسی قسمت2

بررسی رشته های تحصیلی به زبان انگلیسی همانگونه که در قسمت 1 گفتیم،در زبان انکگلیسی مانند هر زبان دیگری رشته های تحصیلی متعددی وجود دارد که در این قسمت نیز می خواهیم به یکسری از رشته های تحصیلی در زبان...