×

آموزش زبان انگلیسی

پیشوند ها در زبان انگلیسی prefixes

بررسی پیشوند ها در زبان انگلیسی پیشوند ها در زبان انگلیسی جزئی از کلمه هستند که در ابتدای آن قرار گرفته و معنی آن کلمه را تغییر می دهند. کلمه prefix معادل  پیش وند (پیش :  pre ، وند:fix )...

گرامر used to در زبان انگلیسی

گرامر used to در زبان انگلیسی در این قسمت به بیان عبارات بسیار پرکاربرد در زبان انگلیسی ، یعنی : “Used to “ , “to be used to doing”  , “to get used to doing” ,” I am used to”...

اسم جمع در زبان انگلیسی

بررسی اسامی جمع در زبان انگلیسی اسم جمع بدین معنی است که اسامی قابلیت جمع بستن را دارند که به تجلیل آنها می پردازیم. بصورت کلی اسامی قابل شمارش را می توان بصورت جمع استفاده کرد . معمولا اسامی به دو...

اسم ها در انگلیسی

بررسی اسم هادر زبان انگلیسی گسترده ترین اقسام کلمات را اسم ها تشکیل می دهند که ببه دو قسمت تقسیم می شوند، اسامی قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش که در این متن به حال ان می پردازیم. وقتی...

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

بررسی ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی یکی از حالات ضمیر، ضمایر انعکاسی می باشد که در این مطلب به این نکته پرداخته میشود. در تعریف ضمیر به این نکته اشاره شده است که ضمیر به صورت کلی جانشینن یک اسم...

اسم در زبان انگلیسی

بررسی اسامی در زبان انگلیسی اسم در زبان انگلیسی به کلمه ای گفته میشود که برای نامیدن اشخاص ، اشیا و مکانها به کار میرود .اسم به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود که در این متن به حالات آن...

جملات شرطی ادغام شده  mixed conditions

 جملات شرطی ادغام شده  mixed conditions ان دسته از زبان اموزان گرامی که مطالب گذشته در رابطه با جملات شرطی را مطالعه کرده اند، با انواع جملات شرطی و قواعد به کار رفته در آن آشنایی دارند. گاهی اوقات جملات...

کاربرد “wish” در زبان انگلیسی

   کاربرد “wish” در زبان انگلیسی   برای بیان کاربردهای این لغت در زبان انگلیسی با این جمله آغاز می کنیم.در بسیاری از مواقع عبارت  I wish to دقیقا هم معنی عبارت I want to  به معنی "میخواهم"است . اما...

گرامر جملات معلوم و مجهول

گرامر جملات معلوم و مجهول درمطلب های قبلی به بیان مفاهیم اساسی  ونکات جملات مجهول و معلوم در زبان انگلیسی و چندین قالب برای جملات معلوم و مجهول پرداختیم . در این قسمت به بیان ادامه ی این نکات و...

گرامر جملات معلوم و مجهول قسمت اول

گرامر جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی ، جملات از لحاظ وجود فاعل و یا کننده ی کار به دو دسته ی جملات معلوم یا Active Voice و جملات مجهول یا passive Voice تقسیم بندی می شوند . جملات...