×

آموزش زبان انگلیسی

اسم در زبان انگلیسی

بررسی اسامی در زبان انگلیسی اسم در زبان انگلیسی به کلمه ای گفته میشود که برای نامیدن اشخاص ، اشیا و مکانها به کار میرود .اسم به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود که در این متن به حالات آن...

جملات شرطی ادغام شده  mixed conditions

 جملات شرطی ادغام شده  mixed conditions ان دسته از زبان اموزان گرامی که مطالب گذشته در رابطه با جملات شرطی را مطالعه کرده اند، با انواع جملات شرطی و قواعد به کار رفته در آن آشنایی دارند. گاهی اوقات جملات...

کاربرد “wish” در زبان انگلیسی

   کاربرد “wish” در زبان انگلیسی   برای بیان کاربردهای این لغت در زبان انگلیسی با این جمله آغاز می کنیم.در بسیاری از مواقع عبارت  I wish to دقیقا هم معنی عبارت I want to  به معنی "میخواهم"است . اما...

گرامر جملات معلوم و مجهول

گرامر جملات معلوم و مجهول درمطلب های قبلی به بیان مفاهیم اساسی  ونکات جملات مجهول و معلوم در زبان انگلیسی و چندین قالب برای جملات معلوم و مجهول پرداختیم . در این قسمت به بیان ادامه ی این نکات و...

گرامر جملات معلوم و مجهول قسمت اول

گرامر جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی ، جملات از لحاظ وجود فاعل و یا کننده ی کار به دو دسته ی جملات معلوم یا Active Voice و جملات مجهول یا passive Voice تقسیم بندی می شوند . جملات...

گرامر جملات معلوم و مجهول قسمت دوم

گرامر جملات معلوم و مجهول در قسمت قبل به بیان نکات و مفاهیم اساسی در رابطه با جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی پرداختیم. در این مطلب انواع گرامر های زبان انگلیسی و حالت معلوم و مجهول آنها را...

عبارت موصولی  relative clause

عبارت موصولی  relative clause عبارت موصولی چیست ؟  what is the relative clause? از عبارت های موصولی برای پیوند دو جمله در زبان انگلیسی و ساخت جمله ای زیباتر و بلند تر و یا افزودن اطلاعات یا توضیحاتی راجع به...

حروف ربط conjunctions در زبان انگلیسی 2

حروف ربط conjunctions   قسمت دوم  اکنون که باچند حرف ربط پرکاربرد درزبان انگلیسی آشنا شدید، به بررسی چند حرف ربط پرکاربرد دیگر می پردازیم : سه مورد از حروف ربط پرکاربرد در زبان انگلیسی “thus” , “so” , “therefore”...

حروف ربط conjunction در زبان انگلیسی 1

حروف ربط conjunction  قسمت اول  تعریف حروف ربط : حروف ربط در زبان انگلیسی کلماتی هستند که دو جمله یا عبارت را به یکدیگر پیوند می دهند. معروف ترین آنها حرف ربط “and” و “but” است . در این قسمت...

افعال دو قسمتی (modal verbs) در زبان انگلیسی

افعال دو قسمتی (modal verbs) افعال مدال در زبان انگلیسی دسته ای از افعال کمکی هستند که برای بیان توانایی ، احتمال ، اجازه ، اجبار و از این دست استفاده می شوند . به عبارت دیگر افعال modal آن...