×

آموزش زبان انگلیسی

گرامر جملات معلوم و مجهول قسمت دوم

گرامر جملات معلوم و مجهول در قسمت قبل به بیان نکات و مفاهیم اساسی در رابطه با جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی پرداختیم. در این مطلب انواع گرامر های زبان انگلیسی و حالت معلوم و مجهول آنها را...

عبارت موصولی  relative clause

عبارت موصولی  relative clause عبارت موصولی چیست ؟  what is the relative clause? از عبارت های موصولی برای پیوند دو جمله در زبان انگلیسی و ساخت جمله ای زیباتر و بلند تر و یا افزودن اطلاعات یا توضیحاتی راجع به...

حروف ربط conjunctions در زبان انگلیسی 2

حروف ربط conjunctions   قسمت دوم  اکنون که باچند حرف ربط پرکاربرد درزبان انگلیسی آشنا شدید، به بررسی چند حرف ربط پرکاربرد دیگر می پردازیم : سه مورد از حروف ربط پرکاربرد در زبان انگلیسی “thus” , “so” , “therefore”...

حروف ربط conjunction در زبان انگلیسی 1

حروف ربط conjunction  قسمت اول  تعریف حروف ربط : حروف ربط در زبان انگلیسی کلماتی هستند که دو جمله یا عبارت را به یکدیگر پیوند می دهند. معروف ترین آنها حرف ربط “and” و “but” است . در این قسمت...

افعال دو قسمتی (modal verbs) در زبان انگلیسی

افعال دو قسمتی (modal verbs) افعال مدال در زبان انگلیسی دسته ای از افعال کمکی هستند که برای بیان توانایی ، احتمال ، اجازه ، اجبار و از این دست استفاده می شوند . به عبارت دیگر افعال modal آن...

سوالات wh در زبان انگلیسی

ساختار سوالات wh در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی با چندین نوع سوال مواجه هستیم. دسته ی اول سوالات سوالات بله، خیر و یا Yes,No Questions هستند. دسته ی دوم سواات که برای دریافت اطلاعات پرسیده می شوند سوالات Wh...

انواع سوال ها در زبان انگلیسی

ساختارهای زبانی انواع سوال ها در زبان انگلیسی بسیاری از افرادی که شروع به یادگیری زبان انگلیسی می کنند از ساختارهای اصلی در انواع سوال ها در زبان انگلیسی شروع می کنند که منطقی است ولی در مراحل بعدی در...