×

آموزش زبان انگلیسی

سوالات wh در زبان انگلیسی

اکنون که با ساختار سوالات بله/ خیر (yes/no question) آشنا شدید، به سوالات wh یعنی سوالاتی که به دنبال اطلاعات هستاند میپردازیم . همانطور که از نام  این سوالات پیداست (information questions or wh questions) این سوالات با حروف پرسشی...

انواع سوال ها در زبان انگلیسی

انواع سوال ها در زبان انگلیسی مقدمه : در زبان انگلیسی سوالات از لحاظ نیاز به پاسخ به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند : 1- سوالات بله /خیر یا سوالاتی که تنها به دنبال یکی از این...