×

آموزش زبان انگلیسی

لغات انگلیسی مربوط به بیمارستان 2

 انگلیسی  در بیمارستان همانگونه که می دانید در هر بیمارستانی بخش جراحی و اورژانس وجود دارد در این قسمت می خواهیم به کسری از کلمات مورد استفاده در این دو بخش در بیمارستان به زبان انگلیسی اشاره کنیم .  ...

لغات انگلیسی مربوط به بیمارستان 1

 انگلیسی  در بیمارستان در هر بیمارستانی بخش های مختلف و وسایل مورد نیاز مانند روپوش ، میز ريال سرم و... وجود دارد. در اینجا می خواهیم به یکسری از بخش ها و وسایل در بیمارستان به زبان انگلیسی اشاره کنیم...

لغات انگلیسی مربوط به پزشکان 1

پزشکان در هر بیمارستانی پزشکان و پرستاران زیادی هستند . هر فردی بر اساس نوع نیاز خود باید به پزشک مربوطه جهت درمان مراجعه نماید . افرادی که در کشور های انگلیسی زبان زندگی می کنند بهتر است تا حدودی...

هفت نکته راجع به یادگیری لغات جدید در زبان انگلیسی

نکات ضروری برای یادگیری لغات جدید در زبان انگلیسی نکات مفید برای یادگیری لغات در زبان انگلیسی می تواند مهارت گفتاری و شنیداری شما را تا حد بسیار خوبی بهبود بخشد و می توانید درهردو شرایط گفتاری و نوشتاری، نظرات...

نکات یادگیری زبان انگلیسی

نکات کاربردی یادگیری زبان انگلیسی Practical tips for learning English نکات مهم و کاربردی در زبان انگلیسی، موارد ارزشمندی هستند که در عین سادگی اشان به افراد علاقمند به یادگیری زبان کمک شایانی می کنند. مطمئنا برای یادگیری نکات در...