×

آموزش زبان انگلیسی

چند فعل کاربردی در مورد سرگرمی ها به زبان انگلیسی

چند فعل کاربردی در مورد سرگرمی ها به زبان انگلیسی همانگونه که می دانید سرگرمی های گوناگونی وجود دارد که افراد مطابق با سن خود آنها را انتخاب می کنند. مثلا بیشتر خانم های سالمند علاقه مند به بافتن و...

انواع وسایل ورزشی به زبان انگلیسی

انواع وسایل ورزشی به زبان انگلیسی 2 همانگونه که در قسمت اول بیان کردیم هر فردی برای انجام ورزشی که مورد نظر و علاقه ی خود هست نیازمند این می باشد که اگر آن ورزش نیازمند لوازم ورزشی به خصوصی...

انواع وسایل ورزشی به زبان انگلیسی 1

انواع وسایل ورزشی به زبان انگلیسی 1 برای انجام هر ورزشی فرد نیازمند این می باشد تا وسایل ورزشی مخصوصی برای انجام آن ورزش تهیه نماید. این وسایل می تواند از قیبل کفش، توپ، لباس، کلاه و غیره باشد. در...

افعال ورزشی به زبان انگلیسی

افعال ورزشی به زبان انگلیسی ممکن است فردی قصد یادگیری ورزش جدید را در یک کشور انگلیسی زبان داشته باشد. ما پیشنهاد می کنیم به این فرد که تا حدودی با افعال ورزشی که جهت یادگیری بهتر خود فرد می...

روش های حفظ نیرو و منابع طبیعی به زبان انگلیسی

روش های حفظ نیرو و منابع طبیعی به زبان انگلیسی همه ی ما انسانها برای صرفه جویی و حفظ منابع طبیعی می توانیم یکسری از کارها را در حدالامکان کم کنیم به طور مثال می توانیم کمتر زباله تولید کنیم،...

لغات مربوطه به محوطه سازی و باغبانی به زبان انگلیسی 1

لغات مربوطه به محوطه سازی و باغبانی برای هر کاری شما نیازمند یادگیری یکسری از لغات مربوطه به آن کار می باشد. در اینجا می خواهیم به یکسری از لغات مربوطه به محوطه سازی و باغبانی به زبان انگلیسی بپردازیم....

لغات مربوط به محوطه سازی و باغبانی به زبان انگلیسی 2

لغات مربوط به محوطه سازی و باغبانی در قسمت 1 به یکسری از این لغات مورد نیاز اشاره کردیم. در اینجا نیز می خواهیم به یکسری دیگر از لغات مربوط به محوطه سازی باغبانی به زبان انگلیسی بپردازیم. قیچی باغبانی...

مهارت های اداری به زبان انگلیسی

بررسی مهارت های اداری در زبان انگلیسی اگر شخصی قصد زندگی کردن در یک کشور انگلیسی زبان را داشته باشد نیازمند این می باشد که تا حدودی  زبان انگلیسی را فرا بگیرد تا بتواند با دیگران چه برای امور روزمره...

مهارت های مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی 2

بررسی مهارت های مصاحبه شغلی در زبان انگلیسی همانگونه که در قسمت قبل بیان کردیم برای مصاحبه کاری شخص متقاضی باید نکاتی را از جمله سر وقت بودن و لباس مناسب پوشیدن را رعایت نماید. در اینجا می خواهیم به...

مهارت های مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی 1

بررسی مهارت های مصاحبه شغلی در زبان انگلیسی هرفردی برای مصاحبه شغلی خود باید مواردی را رعایت کند. در اینجا می خواهیم به یکسری از این مهارت ها برای مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی بپردازیم. مهارت های مصاحبه شغلی –Interview...