×

آموزش زبان انگلیسی

تفاوت دو کلمه ی Beside , Besides

تفاوت دو کلمه ی Beside , Besides در زبان انگلیسی زبان انگلیسی هم مانند هر زبان دیگری شامل کلمات بسیاری که از لحاظ ظاهر ممکن است فقط در یک یا دو حرف متفاوت باشند . می باشد در اینجا می...

تفاوت دو کلمه ی remind , remember

تفاوت دو کلمه ی remind , remember در زبان انگلیسی دو کلمه ی remind , remember به عنوان فعل می توانند در جمله به کاربرده شوند . ولی دو کلمه ی با هم در بسیاری از جهات متفاوت می باشند...

تفاوت دو کلمه ی Principal , Principle

تفاوت دو کلمه ی Principal , Principle در زبان انگلیسی کلمات بسیاری در زبان انگلیسی وجود دارند که تقریباً از لحاظ ظاهر یکسان بوده ولی از لحاظ معنی متفاوت می باشند . در اینجا می خواهیم به تفاوت دو کلمه...

تفاوت دو کلمه tip و gratuity

تفاوت دو کلمه tip و gratuity در زبان انگلیسی در معنی و جایگاه این دو اصطلاح ، تفاوت بسیاری با هم نداشته و هر دو آنها به معنی انعام خدمه می باشند ، البته از نظر معنی تفاوت اندکی در...

تشکر در زبان انگلیسی

تشکر در زبان انگلیسی و تشریح تشکر در زبان انگلیسی شاید در نگاه اول بسیار آسان و ساده به نظر برسد به طوری که بسیاری از زبان آموزان و مدرسین زبان انگلیسی امری بدیهی و پیش پا افتاده است .اما...

تفاوت بین دو واژه then و than

تفاوت بین دو واژه then و than در زبان انگلیسی لغات فراوانی در هر زبانی وجود دارند که از لحاظ نوشتاری بسیار شبیه به یکدیگر می باشند ولی از لحاظ معنی با یکدیگر متفاوت هستند . زبان انگلیسی هم مانند...

تفاوت بین Shade , Shadow

تفاوت بین Shade , Shadow در زبان انگلیسی هر دو این واژه ها به معنی " سایه " می باشند ، اما در مفهوم کلمات اختلاف اندکی با هم دارند. به طور معمول هنگامی که کلمه " Shade " بکار...

تفاوت بین Say , Tell , Speak در زبان انگلیسی

تفاوت بین Say , Tell , Speak در زبان انگلیسی در هر زبانی افعال گوناگونی وجود دارند که ممکن است به اشتباه به خاطر تشابه معنی به جای یکدیگر استفاده شوند زبان انگلیسی شامل تعداد زیادی از این افعال می...

تفاوت دو کلمه ی silent , quiet

تفاوت دو کلمه ی silent , quiet در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی کلمات هم معنی بسیاری وجود دارند که حتی در بسیاری جاها به جای یکدیگر به کاربرده می شوند . در اینجا می خواهیم به تفاوت دو کلمه...

تفاوت Substitute  و  Replace

تفاوت Substitute  و  Replace  در زبان انگلیسی این افعال از لحاظ معنایی به هم شباهت زیادی داشته و از این رو موجب سردرگمی شما در هنگام استفاده می گردند . به خاطر داشته باشید جایگاه کاربردی این افعال و مفهوم...