آموزش زبان انگلیسی

بررسی دو کلمه ی Fee , Charge در زبان انگلیسی

بررسی دو کلمه ی Fee , Charge در زبان انگلیسی در هر زبانی کلمات مترادف و متضاد بسیاری وجود دارد . زبان انگلیسی هم نیز مانند دیگر زبانها دارای تعداد بسیاری از این کلمات مترادف و متضاد می باشد ....

بررسی دو کلمه ی fare , fee در زبان انگلیسی

بررسی دو کلمه ی fare , fee در زبان انگلیسی افرادی که قصد زندگی کردن در یک کشور انگلیسی زبان را دارند نیازمند این می باشند که تا حدودی زبان انگلیسی را فراگیرند . دانستن واژگان و کاربردهای هر یک...

استراتژی هایی که برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی مفید هستند

استراتژی هایی که برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی مفید هستند ممکن است که شما شنونده ی خوبی باشید. برای اینکه توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی را داشته باشیم باید یک شنونده ی خوبی نیز باشیم. مواردی که می توانند...

بررسی دو کلمه ی Bribery , charge در زبان انگلیسی

بررسی دو کلمه ی Bribery , charge در زبان انگلیسی   بررسی دو کلمه ی Bribery , charge در زبان انگلیسی ، هر زبانی از واژگان متعددی تشکیل شده است که در ابتدای یادگیری زبان دوم هر شخصی ممکن است به...

بررسی دو کلمه ی Tip, Briberyدر زبان انگلیسی

بررسی دو کلمه ی Tip, Briberyدر زبان انگلیسی در زبان انگلیسی مانند هر زبان دیگری لغات مترادف بسیاری وجود دارند که مفاهیم گوناگونی را بیان می کنند که ممکن است حتی به اشتباه به جای یکدیگر نیز به کار برده...

بررسی تفاوتهای بین Blanket , Comforter , quilt در زبان انگلیسی

بررسی تفاوتهای بین Blanket , Comforter , quilt در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی هم مانند هر زبان دیگری لغات بسیاری که از لحاظ معنی یکسان باشند وجود دارد . در اینجا می خواهیم به بررسی تفاوتهای بین Blanket ,...

بررسی تفاوت و جایگاه های کاربردی

بررسی تفاوت و جایگاه های کاربردی Sometime , Sometimes , Some time در زبان انگلیسی : این سه واژه از لحاظ شنیداری مشابه یکدیگر هستند . ولی دقت داشته باشید در نوشتار شما ملزم به رعایت جایگاه صحیح و کاربرد...

نحوه کاربرد so, very , a lot در زبان انگلیسی

نحوه کاربرد so, very , a lot در زبان انگلیسی لغات بسیاری وجود دارند که از لحاظ معنی یکسان می باشند ولی نحوه ی کاربرد آنها در جمله متفاوت است . در اینجا می خواهیم به نحوه کاربرد so, very...

تفاوت سه کلمه ی Female , woman , Feminine در زبان انگلیسی

تفاوت سه کلمه ی Female , woman , Feminine در زبان انگلیسی تفاوت سه کلمه ی Female , woman , Feminine در زبان انگلیسی ، هر سه این واژگان را می توان به عنوان جنس مؤنث شناخت ولی هر کدام...

تفاوت سه کلمه ی Match , Suit , Fit در زبان انگلیسی

تفاوت سه کلمه ی Match , Suit , Fit در زبان انگلیسی معنای هر سه این کلمات در ظاهر یکی است اما باید به این نکته توجه داشت که کاربرد آنها کاملاً متفاوت بوده و هر یک جایگاه خود را...