×

آموزش زبان انگلیسی

انواع سوال ها در زبان انگلیسی

انواع سوال ها در زبان انگلیسی مقدمه : در زبان انگلیسی سوالات از لحاظ نیاز به پاسخ به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند : 1- سوالات بله /خیر یا سوالاتی که تنها به دنبال یکی از این...

هفت نکته راجع به یادگیری لغات جدید در زبان انگلیسی

با استفاده از این هفت نکته می توانید مهارت گفتاری و شنیداری خود را به نحو بسیار واضح بهبود دهید و در گفتار و نوشتار ، نظرات خود را به راحتی و به اختصار بیان کنید . اگر شما در...

9 گام برای مهارت شنیداری موثر در مکالمات

در دنیای امروز که همه چیز بسیار سریع با تکنولوژی بالا و استرس زیاد همراه است ، ارتباطات به نسبت هر زمان دیگری از اهمیت بسزایی برخوردار است . اما اینگونه به نظر می رسد که ما زمان کمتر و...

آموختن لغات در زبان انگلیسی

مقدمه : یادگیری لغات یکی از جنبه های بسیار مهم زبان انگلیسی است . هرچه لغات بیشتری بیاموزید و دایره ی لغات خود را بیشتر گسترش دهید ، بیشتر قادر به فهم آنچه که می خوانید و می شنوید خواهید...

چرا باید زبان انگلیسی بیاموزیم قسمت دوم

در ادامه ی قسمت قبل به چند دلیل اساسی دیگر برای یادگیریزبان انگلیسی اشاره می کنیم . لازم به ذکراست که موسسه ی اریاناپارس با درک ضرورت یادگیری زبان انگلیسی در شرایط امروز دهکده ی جهانی و استفاده از اساتید...

نکاتی راجع به یادگیری زبان انگلیسی

زبان انگلیسی زبانی فراگیر در کل دنیاست که بیشتربه صورت گفتاری و نوشتاری در سراسر این کره ی خاکی کاربرد دارد . مخصوصا در نقاطی که به چندین زبان تکلم می شود احساس نیاز به این زبان به شدت احساس...