×

آموزش زبان انگلیسی

لغات انگلیسی مربوط به مراقبت های دندانی 2

مراقبت های دندانی مراقبت های دندانی بخش بسیار مهمی از زندگی یک فرد را می تواند شامل شود . برای اینکه فرد بتواند راحت تر در یک کشور انگلیسی زبان زندگی کند نیازمند این می باشد که تا حدودی با...

لغات انگلیسی مربوط به مراقبت های دندانی 1

مراقبت های دندانی افرادی که قصد مهاجرت به کشور های انگلیسیزبان را دارند نیازمند این می باشند که تا حدودی برای بهتر گذراندن زندگی روزه مره ی خود با زبان انگلیسی آشنا باشند تا بتوانند با دیگران در شرایط مختلف...

اسامی میوه ها در زبان انگلیسی 1

اسامی میوه ها در زبان انگلیسی نیز مانند هر زبان دیگری میوه های فراوانی وجود دارد در این قسمت می خواهیم به یکسری از اسامی میوه ها در زبان انگلیسی اشاره کنیم . Greengage گوجه سبز Plum آلو Apple سیب...

سبزیجات به زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی نیز مانند بقیه ی زبان ها سبزیجات فراوانی وجود دارد . ددر اینجا می خواهیم به یکسری از این سبزیجات به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Spinach اسفناج Corn ذرت Egg-plant بادمجان Basil ریحان Broad been باقلا...

کلمات و عبارتهای کاربردی مربوط به دندان و دندان پزشکی 2

در قسمت اول به یکسری از کلمات و عبارتها اشاره کردیم . در اینجا نیز می خواهیم به یکسری دیگر از کلمات و عبارتهای کاربردی مربوط به دندان و دندان پزشکی در زبان انگلیسی اشاره کنیم . زمانی که شما...

کلمات و عبارتهای کاربردی مربوط به دندان و دندان پزشکی 1

یادگیری بسیاری ار لغات در هر زبانی به ما کمک می کند تا بتوانیم منظور خود را راحت تر بیان کنیم . در اینجا می خواهیم به کلمات و عبارتهای کاربردی مربوط به دندان و دندانپزشکی در زبان انگلیسی اشاره...

اسامی شغلها به زبان انگلیسی 1

در زبان انگلیسی مشاغل زیادی وجود دارد. در اینجا می خواهیم به یکسری از اسامی شغلها به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Typist ماشین نویس Detective کارآگاه Principal مدیر Baker نانوا Miller آسیابان Demarche بخشدار Physician پزشک Dancer رقاص Governor...

اسامی شغلها به زبان انگلیسی 2

در قسمت اول به تعدادی از شغلها به زبان انگلیسی اشاره کردیم.در اینجا می خواهیم به تعدادی دیگر از اسامی شغلها به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Cashier صندوقدار Carpenter بخار Receptionist منشی House keeper خانه دار Repairmen تعمیر کار...

انواع لباسها به زبان انگلیسی قسمت 3

در قسمت های یک و دو به یکسری از لباسها اشاره کردیم . افراد برای اینکه بتوانند وسایل مورد نیاز خود را در یک کشور انگلیسی زبان بازگو کنند نیازمند این می باشند که تا یک حدودی با آن زبان...

انواع لباسها به زبان انگلیسی قسمت 2

در هر زبانی لغات فراوانی وجود دارد که افراد برای برقراری ارتباط نیازمند این می باشند . دراین قسمت نیز می خواهیم به یکسری دیگر از انواع لباسها به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Casual clothes لباسهای غیر رسمی Formal...