×

آموزش زبان انگلیسی

زبان انگلیسی آمریکایی

زبان انگلیسی به لهجه ی آمریکایی زبان انگلیسی آمریکایی، در اکثر جنبه ها، همان زبان انگلیسی است که در بسیاری از کشور های سرتاسر دنیا صحبت می شود. البته، اصطلاحات عامیانه، اپل ها و لهجه ها می توانند در آمریکا...