×

آموزش زبان انگلیسی

اجزای حیوانات به زبان انگلیسی

اجزای حیوانات به زبان انگلیسی بدن حیوانات از اجزای گوناگونی مانند دم، کیسه ، یال و غیره تشکیل شده است. در اینجا می خواهیم به یکسری از اجزای حیوانات به زبان انگلیسی بپردازیم. شاخها – anthers سم ها – hooves...

اسامی حیوانات به زبان انگلیسی قسمت 3

حیوانات زیادی در زبان انگلیسی موجود می باشد که در قسمت های قبل به تعدادی از انها اشاره کرده ایم . در اینجا می خواهیم به تعداد دیگری از اسامی حیوانات به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Donkey الاغ Sheep...

اسامی حیوانات به زبان انگلیسی قسمت 2

در قسمت قبل به یکسری از اسامی حیوانات اشاره کردیم . در اینجا می خواهیم به تعداد دیگری از اسامی حیوانات بزبان انگلیسی اشاره کنیم . Porcupine جوجه تیغی Raccoon راکون Kangaroo کانگورو Dog سگ Rabbit خرگوش Cat گربه Squirrel...