×

آموزش زبان انگلیسی

لغات کاربردی در رابطه با تاریخ جهان به زبان انگلیسی 2

لغات کاربردی در رابطه با تاریخ جهان به زبان انگلیسی 2 در قسمت اول به یکسری از لغات کاربردی که بیشتر برای بیان در تاریخ هر کشوری استفاده می شود پرداختیم. در این قسمت نیز می خواهیم به یکسری دیگر از...

لغات کاربردی در رابطه با تاریخ جهان به زبان انگلیسی 1

لغات کاربردی در رابطه با تاریخ جهان به زبان انگلیسی 1 برای اینکه افراد بتوانند با تاریخ کشور های انگلیسی زبان آشنا شوند نیازمند این می باشند تا حدودی زبان انگلیسی را فرا گیرند. در اینجا می خواهیم به یکسری...

لغات کاربردی در رابطه با تاریخ ایالات متحده به زبان انگلیسی

لغات کاربردی در رابطه با تاریخ ایالات متحده به زبان انگلیسی افرادی که در یک کشور انگلیسی زبان قصد ادامه ی زندگی خود را دارند باید تا حدودی با تاریخ آن کشور آشنا باشند. برای اینکار باید تا حدودی با...

مقاطع مختلف تحصیلی به زبان انگلیسی

مقاطع مختلف تحصیلی به زبان انگلیسی هر دانش آموزی باید مقاطع تحصیلی مختلفی را بگذراند.و این را باید در نظر داشت هر مدرسه ای یک مقطع به خصوص را می تواند ارائه دهد در این قسمت می خواهیم به مقاطع...

وسایل مورد نیاز استفاده در دفتر کار به زبان انگلیسی

وسایل مورد نیاز استفاده در دفتر کار به زبان انگلیسی 2 در قسمت قبلی از یکسری از وسایل مورد استفاده در دفتر کار اشاره کردیم. در این قسمت نیز می خواهیم به یکسری از لغات در رابطه با وسایل مورد...

وسایل مورد استفاده در دفتر کار به زبان انگلیسی 1

وسایل مورد استفاده در دفتر کار به زبان انگلیسی 1 هر دفتری نیازمند یکسری از وسایل و افراد متناسب با آن کار می باشد. در اینجا می خواهیم به یکسری از وسایل مورد استفاده در دفتر کار به زبان انگلیسی...

ابزار ساختمان سازی به زبان انگلیسی 6

ابزار ساختمان سازی به زبان انگلیسی ابزار ساختمان سازی به زبان انگلیسی - شاید در ابتدای امر برای شخصی که قصد زندگی در یک کشور انگلیسی زبان را دارند به نظر برسد نیازی به یادگیری این لغات نداشته باشد ولی...

ابزار و وسایل ساختمان سازی به زبان انگلیسی 5

 ابزار و وسایل ساختمان سازی به زبان انگلیسی 5 شاید برای هر شخصی پیش آمده باشد که بخواهد ساختمان خود را تعمیر نماید. در این صورت این فرد برای گذراندن امور روزمره ی خود نیازمند این می باشد که با...

ابزار و وسایل ساختمان سازی به زبان انگلیسی

ابزار و وسایل ساختمان سازی به زبان انگلیسی 4 در قسمت قبلی به یکسری از ابزار قابل استفاده در ساختمان سازی اشاره کردیم. در این قسمت نیز می خواهیم به یکسری از ابزار و سایل ساختمان سازی دیگر به زبان...

ابزار و وسایل ساختمان سازی به زبان انگلیسی

ابزار و وسایل ساختمان سازی به زبان انگلیسی 3 افرادی که قصد زندی در یک کشور انگلیسی زبان را دارند نیازمند این می باشند که تا حدودی بر حسب شغل و نیاز خود با زبان انگلیسی آشنا شوند. در اینجا...