×

آموزش زبان انگلیسی

عبارت موصولی  relative clause

تعریف عبارات موصولی از عبارت موصولی که با ضمایر موصولی ساخته می شوند برای پیوند دو جمله در زبان انگلیسی استفاده می شود تا جمله ای زیباتر و بلند تر داشته باشیم و در بعضی موارد برای افزودن اطلاعات یا...

حروف ربط conjunction در زبان انگلیسی 1

حروف ربط conjunction  قسمت اول  تعریف حروف ربط : حروف ربط در زبان انگلیسی کلماتی هستند که دو جمله یا عبارت را به یکدیگر پیوند می دهند. معروف ترین آنها حرف ربط “and” و “but” است . در این قسمت...

افعال کمکی مدال در زبان انگلیسی

تعریف افعال کمکی مدال (modal verbs) افعال در زبان انگلیسی به دو دسته فعل های اصلی (Main) و فعل های کمکی ( Auxiliary) تقسیم می شوند. یکی از این نوع فعلهای کمکی، افعال کمکی مدال در زبان انگلیسی می باشند....

مهارت شنیداری در زبان انگلیسی – دشواری ها و راه حل ها

*چرا فهم انگلیسی گفتاری دشوار است ؟ بسیاری از زبان آموزان در فهم آنچه که انگلیسی زبان ها می گویند دچار مشکل هستند . یک دلیل برای این مشکل این است که زبان انگلیسی در کلاس ها و کتب آموزشی...