×

آموزش زبان انگلیسی

لهجه ی انگلیسی بریتانیایی

لهجه ی انگلیسی بریتانیایی اگر به عنوان یک بزرگسال اقدام به یادگیری زبان انگلیسی (بریتانیایی) نموده اید، به احتمال زیاد صداها و تلفظ هایتان تحت تاثیر و تلفظ های زبان مادری تان قرار می گیرد. از طرفی، لهجه ی مورد...

لهجه ی بریتانیایی زبان انگلیسی

لهجه ی بریتانیایی در زبان انگلیسی درک . توانایی صحبت به لهجه ی بریتانیایی در زبان انگلیسی همیشه یکی از نکات قابل توجه برای زبان آموزان و مدرسین زبان انگلیسی بوده است. این امر برای متقاضیان آزمون آیلتس از اهمیت...