×

آموزش زبان انگلیسی

تفاوت های بین آزمون تافل و آزمون FCE

تفاوت های بین آزمون تافل و آزمون FCE و جزئیات تفاوت های بین آزمون تافل و آزمون FCE گاهاً برای بسیاری از زبان آموزان و مدرسین زبان انگلیسی به عنوان یک به عنوان یک معضل مطرح شده و برای انتخاب...

کاربرد زبان انگلیسی در آزمون FCE

کاربرد زبان انگلیسی در آزمون FCE و توضیحات کاربرد زبان انگلیسی در آزمون FCE قسمتی است که این آزمون را از سایر آزمونهای دانش و مهارت زبان انگلیسی مانند آیلتس و تافل مجزا می سازد چرا که این قسمت علاوه...