تاریخ انتشار: 2016/10/04
تاریخ آخرین ویرایش: 2017/06/28

عبارت موصولی  relative clause

عبارت موصولی  relative clause
2.8 (56.92%) 13 votes

عبارت موصولی  relative clause

عبارت موصولی چیست ؟  what is the relative clause?

از عبارت های موصولی برای پیوند دو جمله در زبان انگلیسی و ساخت جمله ای زیباتر و بلند تر و یا افزودن اطلاعات یا توضیحاتی راجع به یکی از ارکان جمله استفاده می شود مثلا :

  1. I bought a new car + It is very slow = I bought a new car that is very slow.
  2. She lives in Tehran + she likes living in Tehran = she lives in Tehran, which she likes.

عبارت های موصولی قسمت های غیر ضروری جمله می باشند . ممکن است معنی بیشتر ، توضیحات و یا اطلاعاتی را به جمله اضافه کنند اما در صورت حذف شدن ، جمله همچنان از لحاظ قواعدی استوار باقی می ماند به طور کلی دو دسته عبارت موصولی در انگلیسی وجود دارد .

تشخیص تفاوت این دو نوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا بر انتخاب ضمیر مناسب برای معرفی clause  تاثیر می گذارد .

ضمیر موصولی : ضمایر موصولی در زبان انگلیسی به شرح زیر می باشند :

 

فاعل : who – which – that

مفعول : who/whom –which – that – when /where / why

ملکی : whose – whose

 

*از who و whom برای افراد و which  برای اشیاء استفاده می کنیم .

* از that  برای اشیاء و افراد استفاده می کنیم .

* از where برای بیان زمان استفاده می کنیم .

* از  why برای بیان دلیل استفاده می کنیم.

* ضمیری که اکثرا در نوشتاری رسمی در زبان انگلیسی استفاده می شود that  است .مثلا :

 

-the dish that I ordered was delicious. (Which)

-the man that came with her has already left. (Who)

-the doctor that I was hoping to see wasn’t on duty. (Whom)

عبارت موصولی معین (defining relative clause ) :

یک عبارت معین مشخص می کند که راجع به کدام شخص یا شی خاصی در میان یک گروه صحبت می شود . اگر این قسمت از جمله حذف شود ، معنی و مفهوم جمله ی انگلیسی به طرز قابل توجهی تغییر خواهد کرد .

یک عبارت موصولی معین با “,” یا “پرانتز” از مابقی جمله جدا نمی شود. مثلا :

-I like the women who lives next door.

در اینجا اگر عبارت “who lives next door” ذکر نشود ، مشخص نخواهد شد که منظور گوینده کدام زن است .

-the women who visited me in the hospital was very kind.

-the umbrella that I bought last week is already broken.

-the man who stole my backpack has been arrested.

-the weather that we had this summer was beautiful.

بنابراین همانور که از مثالهای  بالا پیداست ، عبارت موصولی معین ، در زبان انگلیسی اطلاعات ضروری درباره ی شناسایی افراد یا اشیاء مورد نظر در اختیار ما می گذارد .

به عنوان مثال عبارت :

Dogs that like cats.

بسیار غیر معمول است . زیرا به تعداد بسیاری سگ در دنیا اشاره می کند .

همانطور که در مثال های بالا ملاحظه کردید ، اگر عبارت موصولی معین از جمله حذف شود ، جمله ی ما هنوز از لحاظ قواعد صحیح ، ولی معانی آن تغییر چشمگیری پیدا خواهد کرد.

چند مثال دیگر:

-children who hate chocolate are uncommon.

-they live in a house whose roof is full of holes.

-an elephant is an animal that lives in hot countries.

-let’s go to a country where the sun always shines.

-the reason why I came here today is not important.

 

عبارت موصولی نا معین (non-defining clause) :

یک عبارت موصولی نا معین یا عبارت غیر ضروری ، به ما اطلاعاتی راجع به فرد یا شئ مورد صحبت ارائه می کند . اگر این عبارت از جمله کنار گذاشته شود ، برخی جزئیات را از دست می دهیم ، اما معنی و مفهوم کلی جمله برقرار می ماند عبارات موصولی نا معین در زبان انگلیسی با کاما ‘,’ و یا پرانتز در جمله وضع می شوند. مثلا :

-the farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.

-elephants, which are largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.

-the author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.

-my mother, who is 86, lives in Paris.

-I live in London, which has some fantastic parks.

همه می دانند که لندن کجاست ، بنا بر این عبارت , which has some….  اطلاعات اضافی است .

در این عبارات معمولا از that  استفاده نمی کنیم . بنا براین از which اگر به اشیاء ارجاع دهیم ، از who اگر به افراد ارجاع دهیم ، استفاده خواهیم کرد .

مثال : اگر عبارت موصولی بعد از فاعل بیاید:

-my boss, who is very nice, lives in Manchester.

-my sister, who I live with, knows a lot about cars.

-my bicycle, which I’ve had for more than 10 years, is falling apart.

مثال: اگر عبارت موصولی بعد از مفعول بیاید :

-yesterday I called our friend Ali, who lives in Tehran.

-the photographer called to the Queen, who looks annoyed.

-last week, I bought a new computer, which I don’t like now.

-I really love the new Chinese restaurant, which we went to last night.

 

نکته : به طور کلی ، اگر that ، فاعل عبارت نباشد می توان آن را حذف کرد.

-there’s something (that) you should know.

-it was the best film (that) I’ve ever seen.

-everything (that) you say seems silly to me.

-I’m sorry, but that is all (that) I saw.

موسسه ی آریاناپارس با شناخت کامل از نیاز زبان آموزان برای آزمون زبان انگلیسی آیلتس و بعد از آن، با در اختیار داشتن اساتید مجرب، فضای آموزشی مناسب ، متد های برتر روز دنیا و سابقه ی درخشان در این زمینه ، اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمون آیلتس نموده و تا کسب نمره ی مطلوب در این آزمون بین المللی زبان انگلیسی شما را همراهی می نمایند.

شما می توانید با شرکت در این دوره ها، مهارت های چهارگانه ی زبان انگلیسی خود را تقویت نموده و به نحو چشمگیری برای کسب نمره ی مطلوب آزمون آیلتس آماده شوید .

logo

فرم درج نظر / سوال:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *