تاریخ انتشار: 2016/10/04
تاریخ آخرین ویرایش: 2019/12/18

عبارت موصولی  relative clause

تعریف عبارات موصولی

از عبارت موصولی که با ضمایر موصولی ساخته می شوند برای پیوند دو جمله در زبان انگلیسی استفاده می شود تا جمله ای زیباتر و بلند تر داشته باشیم و در بعضی موارد برای افزودن اطلاعات یا توضیحاتی راجع به یکی از ارکان جمله استفاده می شود.

ضمایر موصولی:

ضمایر موصولی دو عبارت را بهم مرتبط می سازند و از آن جاییکه clause ها در گرامر پیشرفته استفاده می شوند با استفاده از این ضمایر جملات پیچیده تری را می سازیم و یادگیری این مبحث امروز ضروری و مهم است. با توجه به اسمی که عبارات موصولی آن را توصیف میکند باید ضمیر موصولی درست انتخاب شود.

فاعل : who – which – that

مفعول : who/whom –which – that – when /where / why

ملکی : whose – whose

کاربرد ضمایر موصولی

استفاده از ضمایر درست در عبارت موصولی نیاز به توضیح گرامر این نکته دارد. انتخاب اشتباه این ضمایر بطور کلی معنای جمله را تغییر می دهد.

از who و whom برای افراد و which  برای اشیاء استفاده می کنیم .

از where برای بیان زمان استفاده می کنیم .

از  why برای بیان دلیل استفاده می کنیم.

جملات زیر مثال هایی در این مورد هستند :

I saw my neighbor + she has a red Ferrari = I saw my neighbor who has a red Ferrari

I like a book + It is informative = I like a book which is informative

I work for a man + his company is located in downtown= I work for a man whose company is located downtown

عبارت موصولی

انواع عبارات موصولی

عبارت های موصولی  به دو شکل در گرامر زبان انگلیسی آورده شده اند. عبارات تعریفی ( defining relative clause) و عبارات غیر تعریفی  ( non-defining relative clause) که هر دو برای توصیف و توضیح اسم در جمله بکار می روند.

عبارت تعریفی:

عبارات تعریفی ( defining relative clause) اطلاعات مهم و ضروری در مورد اسم جمله را در اختیار ما قرار می دهند و حذف این عبارات ، مفهوم جمله را ناقص می کند.

This a pen which I bought yesterday

I do not like the people who are rude to the others

عبارت غیر تعریفی:

عبارات غیر تعریفی ( non-defining relative clause) قسمت های غیر ضروری جمله می باشند . توضیحات و یا اطلاعات  بیشتری  را به جمله اضافه می کنند اما در صورت حذف شدن ، جمله همچنان از لحاظ قواعدی استوار باقی می ماند. در این جملات به کاما قبل و بعد ازعبارات موصولی نیاز داریم.

Mr. Jackson, who is from Italy, is my teacher

The story, which I loved, was written by Shakespeare

تشخیص تفاوت این دو نوع عبارات موصولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا بر انتخاب ضمیر مناسب برای معرفی clause  تاثیر می گذارد. برای مطالعه بیشتر در مورد تفاوتهای آنها درمی توانید به وبسایت معتبر کمبریج که توضیحات گرامر را کامل دارد، مراجعه فرمایید.

استفاده از کلمه that

 از  that در بعضی موارد میتوانیم به جای ضمایر موصولی استفاده کنیم ولی درهمه جملات استفاده از این کلمه درست نمی باشد. برای مطالع این نکته گرامری به سایت British Council مراجعه فرمایید. .مثلا :

(The dish that I ordered was delicious. (Which

(The man that came with my sister has already left. (Who

(The doctor that I was working with is from India. (Whom

در عبارات غیر تعریفی ( non-defining relative clause) معمولا از that استفاده نمی کنیم . بنا براین  which  به اشیاء ارجاع می دهیم و از who برای افراد استفاده خواهیم کرد .

مثال : اگر عبارت موصولی بعد از فاعل بیاید:

My boss, who is very nice, lives in Manchester

My sister, who I live with, knows a lot about cars

My bicycle, which I’ve had for more than 10 years, is falling apart

مثال: اگر عبارت موصولی بعد از مفعول بیاید :

Yesterday I called our friend Ali, who lives in Tehran

The photographer called to the Queen, who looks annoyed

Last week, I bought a new computer, which I don’t like now

I really love the new Chinese restaurant, which we went to last night

نکته : دربعضی جملات that قابل حذف هست. مثال های زیر را در نظر بگیرید.

.There’s something (that) you should know

.It was the best film (that) I’ve ever seen

.Everything (that) you say seems silly to me

.I’m sorry, but that is all (that) I saw

موسسه زبان آریاناپارس

مؤسسه ی زبان انگلیسی آریاناپارس با در اختیار داشتن ویژگی های زیر، شما را تا کسب امتیاز مطلوب در آیلتس همراهی می کند.

•   پکیج اختصاصی آیلتس تضمینی

•  نماینده ی بیش از 50 کالج، دانشگاه و مؤسسه ی آموزشی بین المللی

• متریال آموزشی منطبق با برترین کالج های زبان انگلیسی دنیا

•  بهره مندی از اساتید مجرب و متخصص آیلتس

•  بستر یادگیری زبان انگلیسی از طریق شبکه های اجتماعی

•  امکان هماهنگی کلاسها براساس زمان های آزاد شما

• کلاس های جمعی، خصوصی و آنلاین زبان انگلیسی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین سطح رایگان با مشاوران مجرب مؤسسه ی زبان انگلیسی آریاناپارس در غرب تهران تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید با مشاهده ی صفحات موسسه زبان انگلیسی آریانا پارس از مطالب آموزشی، برنامه های یادگیری زبان و جدیدترین تخفیف ها مطلع شوید. امروز تاریخ شروع موفقیت شماست!

Rating: 3.5/5. From 18 votes.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.