تاریخ انتشار: 2018/11/05
تاریخ آخرین ویرایش: 2020/03/01

نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی

متون مختلف در زبان انگلیسی

Different English context

نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی همیشه در کانون توجه زبان آموزان و مدرسین زبان انگلیسی بوده است چرا که در بسیاری از مواقع نحوه ی نگارش متون انگلیسی مختلف به زبان انگلیسی کاملا متفاوت از نحوه صحبت و انجام مکالمات روزمره است.

که تعیین موضوع نگارش انگلیسی را برای افراد مختلف دشوار می سازد. اگر شما اکنون در مرحله ای هستید که از شما توقع نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی وجود دارد می توان گفت که به سطح مناسبی از زبان انگلیسی رسیده اید.

نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی در حقیق فرصتی مناسب است که در دانش خود را نشان دهید اما مهم تر از آن این است که ساختار را شما به خوبی و درستی رعایت کنید.

در مواردی که نمی دایند یا اطمینان ندارید که چگونه یک متن را کنار هم بگذارید این مقاله با توجه به تجربیات مدرسین مجرب زبان انگلیسی آریانا پارس نوشته شده است به کمک شما می آید و تست های مختلف را یک نوشته انلیسی را برایتان توضیح می دهد.

به درستی که با مطالعه این مقاله توانایی شما در راتینگ افزایش خواهد بافت و بایستی در این نوشتن متون مختلف تمرین کافی داشته باشید.

به طور کلی هنگام نگارش متون مختلف به زبان انگلیسی بایستی به سه قسمت اصلی توجه داشته باشید مقدمه، بدنه و نتیجه گیری این در حالی است که یک متن کلاسیک به طور کلی دارای 5 پارگراف است یعنی 1 پارگراف برای مقدمه 3 پاراگراف برای بدنه و 1 پاراگراف برای نتیجه گیری اگر چه رایتینگ های مختلف در بان انگلیسی می توانید کمتر یا بیشتر باشند و همچنین بنا به هدف و چارچوب خود از پیچیدگی های کمتر یا بیشتری نیز بهره مند باشند.

1-مقدمه متن انگلیسی

قسمت مقدمه بایستی با عباراتی شروع شود که خوانده را به دام متن مقاله انداخته و آنان را به ادامه ی خواندن متن ترغیب نماید. یک نقل و قول چالش بر انگیز و جالب توجه و یا یک نظریه یا انجام و ارقام غافلگیر کننده می توانند در این حوزه بسیار مفید باشند و مقدمه ای مناسب را آغاز نماید.

و دقیقا همین طور که از نام مقدمه یا معادل انگلیسی آن introduction بر می آید وظیفه ای مقدمه ی متون مختلف انگلیسی کاملا روشن است معرفی متن شما با اشاره به سوالاتی یا چالش های فوری متن به شکل مستقیم.

بنابراین اگر متن انگلیسی مد نظر شما به عنوان پاسخی برای یک سوال در آزمونی مانند آیلتس یا تافل و غیره در نظر گرفته می شود لغاتی در این بخش به کار برید که در ارتباط با سوال های یا موضوع داده شده باشند.

توصیح دهید که چه چیزی را می خاهید مطرح کنید و چه مفاهیمی ممکن است برای شما مهم باشند. در متون مختلف اینگلیسی زبان به قدری طول متن مورد نظر مقدمه بایستی خبرهایی باشد تا خواننده را برای آنچه بایستی در متن انتظار داشته باشند آماده کند.

بنابر این در تست مقدمه نیاز نیست زیاد عمیق شوید و فراموش نکنید که عمق متن شما وطیقه دیگر قسمت نگارش متن می باشد.

از آنجائی که مباحث شما در حین پیش برد متن تغییر کرده و یا پاسخ ربط داده یم شود و هنگامی که متن را نوشته به سراغ نوشتن مقدمه بروید زرا که بدین ترتیب بسیار راحت تر می توانید نوشته ی خود و مباحث را معرفی کنید.

2- بدنه متن انگلیسی

قسمت های بدنه متن انگلیسی مختلف زبان انگلیسی بایستی به پارگراف های مختلف طبقه بندی شود که هر کدام از این پارگراف ها بخشی مختلف از مبحث شما را شکل دهد و خلاصه توصیح دهد.

هر پارگراف یک گام جدید در متن شما است و به خواننده ی این متن این گه در فرم این که چه چیزی را می خواهید بیان یا اثبات کنید کمک می نماید.

به عنوان نتیجه بسیار مهم است که این قسمت از متن انگلیسی تا به خوبی برنامه ریزی شده و به شکل منطقی و قابل فهم ادامه پیدا کند.

نکات خود را با جزئیات نقل و قول ها مثال ها دیگر سر آور پیشتیبانی کنید و چگونگی تایید در موضوعات و نظر این شرایط را توضیح دهید. اکنون زمان پرداختن به جزئیات است.

مطمئین شوید که اطلاعات مختلفی را ارائه می کنید مرتبط هستند و از تاپیک دور نمی شوید. و یا به اصطلاح انگلسی تان off topic نیستند.

از حروف ربط زبان انگلیسی مانند furthermore یا more over یا by contrast یا on the other hand در طول پاراگراف های خود استفاده کنید تا بدین ترتیب ابتدا و انتهای مطالب خود را در زمان سازید و دنبال کردن متن انگلیسی تان آسانتر و جذاب تر می شود.

یک متن انگلیسی که دارای برنامه ریزی خوبی است معمولا به نظریات خلاف مباحث مطرح شده نیز می پردازد البته شایان ذکر استکه آزمون های مانند آیلتس در تایپیگ قسمت راتینگ حود هر دو این نظریات و مباحث را مطرح می کنند که این امر برنامه ریزی برای راتنیگ انگلیسی آسان تر می کند. فراموش نکنید که در حین بررسی هر دوایره توضیح دهید که چرا ایده های مد نظر شما بهتر است.

3- نتیجه گیری متن انگلیسی

نتیجه گیری در عمل نگارش متون ختلف در زبان انگلیسی به عنوان گام آخر شناخته شده و آموزش اساس شما برای نگارش توانایی یتان است.

در مراحل نگارش یک متن در زبان انگلیسی نتیجه گیری نمی بایست پیش از چند جمله باشد اما باید موضوعات را محددا بیان کرده و نظریان و مباحث نظری مطرح شده در طی بدنه متن انگلیسی را منعکس کند.

البته این به منزله دوباره نویسی آنها نیست بلکه می بایست به نحوای آنها اشاره شود گاها نتیجه گیری به عنوان سخت ترین قسمت برای نوستن در بین زبان آموزان دوره زبان انگلیسی تلقی می شود چرا که شما به اسانی نمی توانید آنچه را گفته اید را مجددا بیان کنید برای مخاطب چند نکات مختلف بیان شده را جمع بندی کنید و اندکی را میز بای آنها باقی بگذارید تا بعد از خواندن متن به آنها فکر کنند.

سبک نوشتن متون مختلف به زبان انگلیسی

از زبان انگلیسی رسمی استفاده نمائید یک متن رسمی انگلیسی یا essay جای بیان اصطلاحات یا تکه کلام های غیر رسمی زبان انگلیسی نیست. همچنین استفاده از مخخف ها نیز تاثیری منفی روی نمره ی شما دارد.

زبان انگلیسی را در حالت سوم شخص بکار ببرید و از ضمایر مانند it, she , he و یا they استفاده کنید و سعی کنید در حد ممکن از me, you, I و نظیر آنها استفاده نکنید. یک حقه ی زیرکانه در این راستا استفاده از واژه ی one، به جای واژه ی I در متن زبان انگلیسی است.

از زبان انگلیسی اکتیو بیشتر از زبان انگلیسی مجهول استفاده نماید جهت یاد آوری مثال های معلوم و مجهول زبان انگلیسی به دو مثال انگلیسی زیر توجه کنید.

.The author was given a lifetime a achievement award
.The author earned a lifetime achievement award

مطمئن شوید که پاراگراف های به خوبی در طول متن جریان یافته اند اگر چه پاراگراف ها همان طور که قبلا اشاره شد پارگراف های وظیفه بیان ایده های واضح مجزایی را دارند ولی بایستی از طریق میانی انتهای و ابتدایی با یکدیگر مرتبط باشند.

اگر چه مکان انتها نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی کمی به زمان نیاز داشته باشید اما پس از پیشرفت های می توانید از منافع آن در زمینه های مختلف بهره مند شوید و قدرت زبان را بالا ببرید.

موسسه‎ی زبان انگلسی آریاناپارس

  • پکیج اختصاصی آیلتس و دوره‌های زبان انگلیسی انحصاری منطبق با برترین کالج‌های زبان انگلیسی دنیا.
  • در اختیار داشتن نمایندگی بیش از 50 کالج، دانشگاه و موسسه‌ی آموزشی از کانادا، اروپا ،آمریکا
  • بهره مندی از اساتید مجرب و مسلط به آزمون های زبان انگلیسی نظیر آیلتس
  • فضای آموزشی متفاوت و امکان هماهنگی کلاس های خصوصی و گروهی براساس زمان‌های آزاد شما

موارد فوق از جمله ویژگی‌هایی هستند که موسسه‌ی زبان انگلیسی آریانا پارس را در محدوده‌ی غرب تهران متمایز می‌سازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین سطح رایگان با مشاوران مجرب موسسه‌ی زیان انگلیسی آریانا پارس تماس حاصل کرده و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.

No votes yet.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *