تاریخ انتشار: 2016/10/25
تاریخ آخرین ویرایش: 2019/12/19

گرامرجملات معلوم و مجهول

نکات گرامری جملات معلوم و مجهول

Active and Passive Sentences

یکی از مهمترین نکات آموزشی در زبان انگلیسی گرامر می باشد و نکات گرامری جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی جزاصلی ترین نوع آن می باشد. تفاوت این دوجمله در تاکید فعل انجام شده در جمله می باشد و بیان فاعل جمله یا انجام دهنده فعل اهمیتی ندارد. ما ازجملات مجهول زمانی استفاده می کنیم که فاعل جمله را نمی شناسیم و کار انجام شده ازفقط اهمیت برخوردار است. در این مطلب انواع زمان ها در گرامر زبان انگلیسی و حالت معلوم و مجهول آنها را معرفی می کنیم.

انواع جملات معلوم و مجهول

در جملات مجهول فعل کمکی To be، Have/Has همچنین وجود قسمت سوم فعل یا   past participleاسم مفعول نیز در جملات مجهول ضروری است .

حال ساده simple present tense

در ابتدا با گرامر زمان حال ساده یا simple present tense آغاز می کنیم .همانطور که می دانید کاربرد اصلی گرامر simple present بیان عادات و برنامه های روتین و روزمره است. یه جمله ی انگلیسی معلوم زیر توجه کنید :

.I write a letter

در این جمله معلوم، فاعل، کننده ی کار بوده (I) و مفعول نیزدرجمله مشخص است (a letter)  و درجمله مجهول انگلیسی، کننده کاریا فاعل در جایگاه فاعل قرار نمیگیرد، بلکه به دلیل اهمیت آن، مفعول در جایگاه فاعل قرار خواهد گرفت. به حالت مجهول این جمله دقت کنید :

.A letter is written

افعال to be به صورت am / is / are  و در کنار قسمت سوم فعل یعنی Written قرار می گیرد و ترکیب این موارد جمله ی مجهول در زبان انگلیسی را می سازد.

گذشته ساده  simple past tense

گرامر بعدی زمان گذشته یا گذشته ساده یا simple past tense می باشد این گرامر فعالیت هایی را مد نظر قرار می دهد که از گذشته شروع شده و پایان یافته اند. به جمله ی معلوم زیر توجه کنید :

.I wrote a letter yesterday

در این جمله کننده کار (I) و مفعول جمله (a letter) مشخص شده اند. اکنون به حالت مجهول آن دقت کنید :

.A letter was written yesterday

علت استفاده از افعال to be به صورت was/ were وجود گرامر زمان گذشته ی ساده در جمله مجهول است. در این جا فاعل یا کننده کاربرای ما آشنا نیست و یا اهمیت کار انجام شده (مفعول) از کننده کار بیشتر است.

حال استمراری present continuous

کاربرد اصلی زمان حال استمراری present continuous برای بیان اعمالی است که در حال انجام پذیرفتن در زمان حال می باشند. به جمله ی انگلیسی معلوم زیر دقت کنید:

.I am writing a letter right now

همانطور که ملاحظه می کنید، استفاده ازافعال  to be به شکل am / is / are برای ایجاد زمان حال و فعل to be در حالت استمراری یعنی being برای بیان استمرار می باشد . این دو مورد به همراه قسمت سوم فعل (written) و وجود مفعول در ابتدای جمله، باعث ایجاد جمله ی مجهول زمان حال استمراری شده اند.

.A letter is being written

گذشته استمراری past continuous

 کاربرد اصلی گرامر زمان گذشته ی استمراری past continuous برای بیان فعالیت هایی است که از گذشته آغاز شده، ادامه یافته و به اتمام رسیده اند. جمله ی معلوم زمان گذشته ی استمراری به صورت زیر خواهد بود:

.I was writing a letter

در این جمله ، فاعل به عنوان کننده کار و مفعول مشخص هستند. حال به جمله مجهول زیر توجه کنید :

.A letter was being written

همانطور که در جمله ی فوق مشاهده می کنید ، از افعال to be  درحالت گذشته ،یعنی Was/were استفاده شده و حالت استمراری فعل to be ، یعنی being حالت استمراری را نشان میدهد. این موارد در کنار فعل قسمت سوم written  (اسم مفعول) و وجود مفعول در ابتدای جمله باعث ایجاد جمله ی مجهول در زبان انگلیسی به زمان گذشته ی استمراری یا past continuous شده اند.

حال کامل Present perfect

کاربرد اصلی گرامر زمان حال کامل present perfect برای بیان فعالیت هایی است که از گذشته آغاز شده  و تا به حال  ادامه یافته است. جمله ی معلوم زمان حال کامل به صورت زیر خواهد بود:

.I have written a letter

اکنون به بیان جمله ی مجهول انگلیسی آن می پردازیم :

.A letter has been written

در جمله ی مجهول انگلیسی از افعال کمکی  have / has و حالت کامل فعل to be یعنی beenو قسمت سوم فعل(Written اسم مفعول) به همراه مفعول در ابتدای جمله، جهت ساخت جمله ی مجهول زمان حال کامل استفاده شده است. در این حالت دو فرضیه به وجود خواهد امد:

حال کامل استمراری Present Perfect Continues

منظوراز زمان حال کامل استمراری، انجام شدن کار ازگذشته تازمان حال می باشد که برای مدت زمانی ادامه داشته است و فاعل و مفعول نیز طبق نکات جملات معلوم مشخص هستند. اکنون به مثال زمان حال کامل استمراری دقت کنید :

.I have been writing a letter

.A letter has been being written

شاید در نگاه اول جمله ی فوق عجیب و دشوار به نظر برسد ولی دقت کنید که از افعال کمکی Has/ have  برای بیان زمان حال کامل در کنار قسمت دوم فعل been (اسم مفعول) استفاده شده و حالت استمراری فعل to be ، یعنی being، نیز درکنار قسمت سوم فعل  written استفاده شده است. برای تسلط بیشتر و مطالعه کامل تردرمورد زمان ها به مطلب فعل ها و زمان ها مراجعه فرمایید. بعد از شناخت کامل زمان ها نکات گرامری جملات معلوم و مجهول را تمرین کتید.

موسسه زبان آریاناپارس

مؤسسه ی زبان انگلیسی آریاناپارس با در اختیار داشتن ویژگی های زیر، شما را تا کسب امتیاز مطلوب در آیلتس همراهی می کند.

  • نماینده ی بیش از 50 کالج، دانشگاه و مؤسسه ی آموزشی بین المللی
  • متریال آموزشی منطبق با برترین کالج های زبان انگلیسی دنیا
  • بهره مندی از اساتید مجرب و متخصص آیلتس
  • بستر یادگیری زبان انگلیسی از طریق شبکه های اجتماعی
  • امکان هماهنگی کلاسها براساس زمان های آزاد شما
  • کلاس های جمعی، خصوصی و آنلاین زبان انگلیسی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین سطح رایگان با مشاوران مجرب مؤسسه ی زبان انگلیسی آریاناپارس در غرب تهران تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید با مشاهده ی صفحات موسسه زبان انگلیسی آریانا پارس از مطالب آموزشی، برنامه های یادگیری زبان و جدیدترین تخفیف ها مطلع شوید. امروز تاریخ شروع موفقیت شماست!

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *