تاریخ انتشار: 2018/10/08
تاریخ آخرین ویرایش: 2019/08/26

آزمون آيلتس زبان انگليسی به شكل مفصل

آزمون آيلتس زبان انگليسی به شكل مفصل همان مطالبي است كه هر كسي كه قصد شركت در آزمون آيلتس، اعم از زبان آموزان و مدرسين زبان انگليسی، را دارد بايستی حداقل يك بار آنها را مطالعه كند.

اين مقاله، حاصل تجربه ي مدرسين مجرب موسسه زبان انگليسی آرياناپارس در زمينه آزمون آيلتس زبان انگليسی می باشد. نكات بسيار كاربردی را در اين مقاله بيان كرده ايم و برای هر كدام توضيحات مختصری ذكر شده است.

در مقايسه با ساير آزمون ها آيلتس برای چه چيزی مناسب است؟

آزمون آيلتس زبان انگليسی در حالت آكادميك خود به شكل بين المللی برای اخذ پذيرش تحصيلی از دانشگاه های انگليسی زبان و يا در رشته های انگليسی زبان مورد قبول است.

اگرچه، آزمون های ديگری مانند آزمون تافل انگليسی در برخی از كشورها می تواند ملاك ارزيابی دانش و مهارت زبان انگليسی قرار بگيرد، ولي وسعت پذيرش آن به اندازه آزمون آيلتس نيست.

از سوی ديگر آزمون آيلتس برای ويزاهای دانشجويی و ديگر ويزاهای بلند مدت براي كشور انگلستان كاربرد زيادی دارد. از همه مهمتر اينكه آزمون آيلتس در رزومه ی شما خواهد درخشيد!

آزمون آيلتس زبان انگليسی برای چه چيزی مناسب نيست؟

در درجه اول اگر واقعا نيازمند آيلتس نيستيد، در آن شركت نكنيد! زيرا پروسه آمادگی براي آيلتس در قسمت مهارت های خود زبان انگليسی شما را بهبود خاصی نخواهد بخشيد چرا كه هدف ارائه پاسخی مناسب به سوالات مطرح شده در آيلتس است و بايستی به چارچوب آزمون آيلتس محدود باشيد.

از سوی ديگر، امتياز كسب شده توسط متقاضيان در آزمون آيلتس برای مدت 2 سال دارای اعتبار است. بنابراين اگر برنامه ای بلند مدت تر در ذهن خود داريد و يا مدرکی می خواهيد كه داراي تاريخ اعتبار بيشتری باشد، ممكن است بخواهيد در انواع ديگر آزمون های زبان انگليسی شركت كنيد.

چرا بايد در آزمون آيلتس شركت كرد؟

برای پاسخ به اين سوال كه ذهن عده كثيری از زبان آموزان و يا دانشجويانی كه قصد اخذ پذيرش دانشگاهی دارند را به خود مشغول كرده است، به فهرست زير نگاهی بياندازيد:

  • برای دلايل مهاجرتی و يا اهداف اخذ ويزا
  • برای ورود به دانشگاه
  • آيلتس آكادميك
  • برای ارائه مدرکی دال بر سطح دانش و مهارت زبان انگليسی تان در مصاحبه های كاری
  • از آنجايی كه آزمون آيلتس بسيار استاندارد می باشد، بسياری از زبان آموزان تنها برای سنجش ميزان پيشرفتشان در زبان انگليسی در آزمون آيلتس شركت می كنند.

ساختار آزمون آيلتس و نحوه امتيازدهی

آزمون آيلتس زبان انگليسی در هر دو نسخه جنرال و آكادميك خود شامل 4 بخش است كه 4 مهارت اصلی زبان انگليسی را ارزيابی می كند.

1-قسمت مهارت شنيداری يا Listening آيلتس

آزمون آيلتس زبان انگليسی

در قسمت ليسنينگ آيلتس، متقاضيان به 4 فايل صوتی گوش خواهند داد و به سوالات مرتبط با آنها، 40 سوال در طی 4 بخش، پاسخ خواهند داد.

هر كدام از اين 4 قسمت دارای تم و زمينه ی اختصاصی خود است و گوينده های مكالمه ها دارای بعدهای مختلفی خواهند بود.

نكته حائز اهميت اين است كه فايل هاي صوتی در قسمت مهارتی شنيداری آزمون آيلتس تنها يكبار پخش خواهد شد و در پايان بخش مذكور، متقاضيان يك بازه زمانی 10 دقيقه ای را برای انتقال پاسخ ها به برگه پاسخ نامه آيلتس خود، در اختيار خواهند داشت.

2-قسمت مهارت درك مطلب يا Reading آيلتس

آزمون آيلتس زبان انگليسی

 

در قسمت مهارت ريدينگ آيلتس برای هر متن مختلف، زمان يك ساعته و 40 سوال در اختيار متقاضيان قرار می گيرند.

هدف از اين قسمت، ارزيابی سطح گسترده ای از مهارت های درك مطلب، مانند توانايی انتخاب و گلچين كردن لغات، جستجو برای ايده های اصلی در متون يا پاراگراف های انگليسی زبان، اسكيم، دنبال كردن مباحثات و يا دريافتن هدف و قصد نويسنده و يا مواردی از اين دست می باشد.

3- تست مهارت نوشتاری يا writing آيلتس

آزمون آيلتس زبان انگليسی

قسمت مهارت رايتينگ آزمون آيلتس شامل 2 شاخه مجزا می باشد. يكي از تفاوت های آزمون آيلتس جنرال و آيلتس آكادميك در همين قسمت نهفته است و قسمت اول رايتينگ آيلتس در اين دو نسخه متفاوت است ولی قسمت دوم مهارت رايتينگ آيلتس در هر دو نسخه از قاعده يكسانی پيروی می كند.

4-قسمت مهارت گفتاری يا speaking آيلتس

آزمون آيلتس زبان انگليسی

لازم است بدانيد كه قسمت مهارت گفتاري يا اسپيكينگ در يك روز ديگر برگزار می شود و مانند تافل در هنگام امتحان نمی باشد برخلاف آزمون تافل، در قسمت اسپيكينگ آيلتس، شما با يك فرد ممتحن يا examiner مواجه می شويد و مصاحبه ای چهره به چهره را انجام خواهيد داد.

متقاضيان شركت در آزمون آيلتس زبان انگليسی، در قسمت مهارت گفتاری بايستی توانايی صحبت راجع به خودشان و موضوعات آشنا و روزمره زبان انگليسی را علاوه بر صحبت راحع به يك موضوع خاص داشته باشند.

مهارت گفتاری در آزمون آيلتس شامل سه بخش بوده كه در بخش نخست داوطلبان به سوالاتی راجع به خودشان يا موضوعات عمومی و آشنا پاسخ خواهند داد و سپس در قسمت دوم پس از يك دقيقه آمادگی راجع به يك موضوع داده شده، برای مدت 1 الی 2 دقيقه راجع به آن صحبت مي كنند.

نهايتاً بخش سوم قسمت اسپيكينگ آزمون آيلتس، به سوالاتی چالش برانگيز در حوزه موضوع قسمت دوم پاسخ خواهند داد.
هر كدام از بخش های آيلتس به طور مجزا از 5 الی 9 طبقه بندی می شوند و امتيازی متناسب را در اختيار داوطلبان قرار می دهند. حد فاصل اين نمرات به شكل نيمه نمره ای افزايش می يابد.

به عنوان مثال نمره 6.2 براي يك قسمت در آيلتس معنا ندارد و داوطلبان يا نمره 6 را كسب خواهند كرد و يا نمره 6.5 را بدست می آورند.

نمره 9 برای آزمون آيلتس نشان دهنده اين است كه فرد متقاضی يك انگليسی زبان بومی است و نهايتا نمره كلی يا overall آيلتس به شكل ميانگين چهار مهارت اصلی با حداكثر 9 نمره كه خواهد شد.

معمولا برای مقاطع ليسانس و نظير آن در دانشگاه ها يا رشته های انگليسی زبان نمره بين 5 يا 5.5 كه معادل سطح B1 الي B2 زبان انگليسی برحسب فاكتور اروپايی CEFR است، مدنظر می باشد.

اين در حالی است كه برای ورود به تحصيلات تكميلی اكثر دانشگاه ها و رشته های انگليسی زبان، متقاضيان می بايست امتياز 6 و بالاتر را اخذ كنند.

البته ممکن است براي اكثر دانشگاه و حتی در بين رشته های مختلف يك دانشگاه تفاوت هايی در اجراعات و ورودی و اخذ پذيرش وجود داشته باشد.

بنابراين توصيه مدرسين موسسه زبان انگليسی آرياناپارس اين است كه قبل از برنامه ريزی برای آمادگی آزمون آيلتس، از هدف خود و الزامات آن اطلاع حاصل كنيد و بر آن اساس به برنامه ريزی مطالعه و آمادگی برای آزمون آيلتس بپردازيد.

مؤسسه زبان انگليسی آرياناپارس

  • در اختيار داشتن نمايندگی بيش از 50 كالج، دانشگاه و موسسه آموزشی كانادا، اروپا و آمريكا
  • پكيج انحصاری آيلتس و دوره های آمادگی زبان انگليسی با متدهای اختصاصی و مفاد منطبق با برترين كالج های زبان دنيا
  • بهره مندی از اساتيد مجرب و مسلط به مفاد آزمون آيلتس زبان انلگيسی
  • فضاي آموزشی متفاوت و زمان بندی كلاس ها بر اساس زمان های آزاد شما

موارد فوق از جمله ويژگی های است كه موسسه زبان انگليسی آرياناپارس را در منطقه غرب تهران متمايز می سازد. جهت كسب اطلاعات بيشتر و تعيين سطح رايگان با مشاوران مجرب موسسه زبان انگليسی آرياناپارس تماس حاصل كرده و يا ما را از طريق شبكه های اجتماعی دنبال نماييد.

No votes yet.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *