×

آموزش زبان آلمانی

ارتباط بین زبان انگلیسی و زبان آلمانی قسمت اول

بررسی ارتباط بین زبان انگلیسی و زبان آلمانی ارتباط بین زبان های آلمانی و انگلیسی تماما وابسته به تاریخ کهن آنهاست به طوری که این دو زبان را وابستگان دیرینه یکدیگر می دانند . هنگامی که کسانی که به زبان...

دلیل اصلی برای یادگیری زبان آلمانی قسمت سوم

بررسی دلایل اصلی برای یادگیری زبان آلمانی زبان آلمانی یکی از زبان های بسیار پر کاربرد بعد از زبان انگلیسی است که در کشور هایی از قبیل اتریش ، بلژیک ، سوئیس و .... به عنوان زبان اصلی و یا...

دلیل اصلی برای یادگیری زبان آلمانی قسمت دوم

بررسی دلایل اصلی برای یادگیری زبان آلمانی قسمت دوم زبان آلمانی یکی از زبان های بسیار پر کاربرد بعد از زبان انگلیسی است که در کشور هایی از قبیل اتریش ، بلژیک ، سوئیس و .... به عنوان زبان اصلی...

دلیل اصلی برای یادگیری زبان آلمانی قسمت اول

بررسی دلایل اصلی  یادگیری زبان آلمانی زبان آلمانی یکی از زبان های بسیار پر کاربرد بعد از زبان انگلیسی است که در کشور هایی از قبیل اتریش ، بلژیک ، سوئیس و .... به عنوان زبان اصلی و یا زبان...

دوره های خصوصی زبان آلمانی غرب تهران

در حال حاضر کشورهای آلمانی با رایگان کردن تحصیلات خود در صورتی که به زبان آلمانی تحصیل شود،قصد رواج زبان آلمانی در افراد کشورهای دیگر کرده اند که یکی از برترین روش های تبلیغاتی را کشور آلمان انتخاب کرده است....

دوره های عمومی زبان آلمانی

در حال حاضر کشورهای آلمانی با رایگان کردن تحصیلات خود در صورتی که به زبان آلمانی تحصیل شود،قصد رواج زبان آلمانی در افراد کشورهای دیگر کرده اند که یکی از برترین روش های تبلیغاتی را کشور آلمان انتخاب کرده است....