×

آموزش زبان انگلیسی

لغات کاربردی در سیستم قانونی در رابطه با محاکمه و جزا به زبان انگلیسی 3

محاکمه و جزا پس از احراز جرم مظنون در دادگاه، مجرم به مجازات های مختلف درخور جرم محکوم خواهد گردید. پس از آن اعمال مجازات شده و بعد از طی دوران محکومیت به جامعه باز خواهد گشت. در  این قسمت...

لغات و اصطلاحات مشابه در زبان انگلیسی

لغات و اصطلاحات مشابه همه ی زبان آموزان، به اهمیت درک تفاوت لغات اصطلاحات بسیار مشابه در زبان انگلیسی پی می برند، بسیاری از لغات و عبارات در زبان انگلیسی املا و یا تلفظ یکسانی دارند اما بر مفاهیم و...

لغات و اصطلاحات مشابه در زبان انگلسی قسمت 2

لغات و اصطلاحات مشابه در قسمت قبلی به بیان و معرفی لغات مشابه در زبان انگلیسی که باعث به اشتباه افتادن زبان آموزان و حتی انگلیسی زبان ها می شود، پرداختیم در این مطلب به بیان برخی دیگر از نوع...

لغات کاربردی در سیستم قانونی در دادگاه به زبان انگلیسی 2

دادگاه پس از دستگیری، مظنونین تحویل دادگاه خواهند شد، تا در آنجا به وضعیت جرم رسیدگی گردد و در صورت احراز جرم، مجرم توسط دادگاه محکوم و مجازات خواهد شد. در اینجا می خواهیم به یکسری از لغات کاربردی در...

لغات کاربردی در سیستم قانونی در رابطه با دستگیری مجرم به زبان انگلیسی !

سیستم قانونی در رابطه با دستگیری مجرم در کشور های دنیا پلیس و قوه قضائیه به عنوان مامور رسیدگی به شکایت ها نقش خود را اجرا می نمایند. اگر شخصی جرمی مرتکب گردد با پلیس و دادگاه آن کشور مواجه...

لغات کاربردی در ارتش به زبان انگلیسی

لغات کاربردی در ارتش رکن نظامی هر کشور به عنوان قوای مسلح و نیروهای دفاعی هر مملکت جزء اصلی ساختار کشور به حساب می آید. در هر کشور ارتش معمولا واحد ولی ساختار منفک و پیچیده دارد. ساختار هر ارتش...

لغات کاربردی در رابطه با مقامات دولتی به زبان انگلیسی

لغات کاربردی در رابطه با مقامات دولتی واژگان زیر، عبارات کابردی و آشنایی در ادارات دولتی، ارگان ها و بخش هالی متعدد دولت خواهد بود. مقاماتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در زندگی شما نقش اساسی دارند....

لغات کاربردی انتخابات به زبان انگلیسی

لغات کاربردی انتخابات در نظامات سیاسی، بالاخص در نظام دموکراسی انتخابات ها جزء لاینفک زندگی سیاسی و اجتماعی شما خواهند بود. در هر انتخابات  طرف ها و احزاب گوناگون با رقابت و تبلیغات سعی در بدست گیری قدرت را خواهند...

لغات مربوط به خدمات دولتی و نظامی به زبان انگلیسی 2

 خدمات دولتی و نظامی قطعا در زندگی اجتماعی مواقع بیشماری نیاز به برقراری ارتباط و مراجعه به قسمت های مختلف دولتی خواهید داشت. مواردی چون شهرداری ها، انتخابات ها و مراجعه به ادارات. این موارد به طور روزمره در روزنامه...

لغات کاربردی در اداره ی راهنمایی و رانندگی به زبان انگلیسی

لغات کاربردی در اداره ی راهنمایی و رانندگی بسیاری از افرادی که قصد زندگی در یک کشور انگلیسی زبان را دارند نیازمند این می باشند که بتوانند تا حدودی با افراد دیگر برای گذراندن زندگی روزمره ی خود ارتباط برقرار...