×

آموزش زبان انگلیسی

کارهای روز مره 1

بررسی کارهای روز مره برای بیان انجام کارهای روزمره به زبان انگلیسی افراد باید در نظر داشته باشندکه حتما از زمان حال ساده  present simple استفاده کنند. در اینجا می خواهیم به یکسری از کارهای روزمره به زبان انگلیسی اشاره...

هفت نکته راجع به یادگیری لغات جدید در زبان انگلیسی

نکات ضروری برای یادگیری لغات جدید در زبان انگلیسی نکات مفید برای یادگیری لغات در زبان انگلیسی می تواند مهارت گفتاری و شنیداری شما را تا حد بسیار خوبی بهبود بخشد و می توانید درهردو شرایط گفتاری و نوشتاری، نظرات...