تاریخ انتشار: 2017/12/31
تاریخ آخرین ویرایش: 2019/08/27

10 نوع تمرین ریدینگ TOEFL که شما باید انجام دهید

10 نوع تمرین ریدینگ TOEFL که شما باید انجام دهید

چرا تافل حتی برای دانش آموزان سطح بالای انگلیسی خیلی دشوار است ؟

تعجب آور است که چرا راهنماهایی برای هر بخش جداگانه از TOEFL وجود دارد؟

هر بخش TOEFL دارای انواع بسیار زیادی از پرسش ها و تسک ها است.

شما باید دقیقا بدانید چه چیزهایی برای گرفتن حد نصاب نمره نیاز دارید.

بخش ریدینگ از این امر مستثنا نیست. در حقیقت، دارای 10 نوع سوال مختلف است!

هر کدام از این انواع سؤالات، توانایی شما را در درک یک مطلب می سنجند. شما باید به طور موثر با اطلاعات ارائه شده در متن کار کنید.

حتی اگر همه چیز را بخوانید، ممکن است برای انواع سوالات و پاسخ های مورد نیاز آماده نباشید!

برای انجام این کار در TOEFL، شما باید با تمریناتی که با فرمت آزمون مطابقت دارد را انجام دهید. تسک های بخش ریدینگ را می توان به سه گروه عمومی تقسیم کرد. در این پست همه چیز را درباره ریدینگ می توانید بخوانید!

تمان تمرینات نمونه در زیر براساس گزیده ای از صفحات 20 تا 22 از “International Finance: Theory and Policy” که توسط استیو سورانوویچ نوشته شده است که می توانید به طور رایگان از این لینک دریافت کنید.

10  نوع تمرین ریدینگ TOEFL

سوالات اطلاعات اصلی

این تسک ها براساس اطلاعات واقعی موجود در متن است.

پاسخ درست در متن بیان می شود، اغلب فقط در یک یا دو جمله.

آیا شما قادر به کشف اطلاعات کلیدی در یک متن هستید؟ اگر چنین است، شما باید با تسک های اطلاعات اولیه کار کنید! آنها ممکن است واقعی، واقعی منفی و یا مبتنی بر لغات باشند.

 1. اطلاعات واقعی (3-6 سؤال در هر متن)

این سؤالات، اظهارات یا واقعیت هایی را که به طور صریح در متن بیان می شود را هدف قرار می دهد.

متن:

لطفا به صفحه 20 « International Finance» بروید و پاراگراف اول را بخوانید. این پاراگراف با عبارت « Countries interact…» شروع می شود.

مثال:

به گفته نویسنده در پاراگراف،

what does exchange rate measure?

 1. The difference between import and export
 2. The way to convert one currency into another currency
 3. The speed of exchange of goods between countries
 4. The rate of change in international trade

پاسخ صحیح این 2 است. چرا؟

The paragraph states that the exchange rate measures the number of units of one currency that exchanges for one unit of another currency.

 

 1. اطلاعات واقعی منفی (0-2 سوال در هر متن)

این سؤالات از شما می خواهند در مورد متنی که خوانده اید چه چیزی نادرست است.

متن:

لطفا به صفحه 22 « International Finance» بخصوص به پاراگراف 2، 3 و 4 مراجعه کنید.

 

مثال:

According to the text, which country relies on a single foreign currency to maintain its exchange value?

 1. USA
 2. Russia
 3. China
 4. Germany

پاسخ صحیح 3 است:

 China pegs its currency to the U.S. dollar, whereas Russia uses a currency basket.

 1. اطلاعات واژگانی (3-5 سوال در هر متن)

علاقه هر کسی، این تسک ها است که در مورد چگونگی درک واژگان خاص در متن پاراگراف که شما در حال کار با آن هستید.

مثال:

 

In paragraph 3, page 20, the word “backed” is closest in meaning to:

 1. Bought
 2. Sold
 3. Returned
 4. Supported

پاسخ صحیح 4 است.

Backed” in this context means “supported by” or “influenced by.

سوالات استنتاجی

سوالات استنتاجی نیاز دارد که شما با معنای کلی پاراگراف داده شده در متن کار کنید. شما باید بتوانید اطلاعات را از یکی از مواردی که به صراحت بیان شده است، نتیجه گیری کنید.

پاسخ های صحیح به این نوع تسک ها در متن موجود نیست، اما اگر بخواهید این متن را خوب درک کنید، باید معلوم باشد.

 1. استنتاج (سوالات 1 تا 3 در هر متن)

برای پاسخ دادن به یک سوال استنتاجی به درستی، شما باید قادر به درک یک ایده یا یک بحث که به آن تاکید شده است باشید، اما در متن ذکر نشده است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات در پاراگراف (ها) و تفکر منطقی در مورد آن کلید است!

مثال:

Which of the following can be inferred from the first paragraph on page 21?

 1. The IMF regulates exchange rates throughout the world.
 2. Independently floating currencies are uncommon in capitalist markets.
 3. Central banks have full power to set the currency systems in their respective countries.
 4. Exchange rate values remain largely stable over time.

پاسخ صحیح 3 است.

Every other choice contradicts the information in the paragraph.

 1. اهداف خطابه ای (1-2 سوال در هر متن)

در حالی که سوالات اطلاعات واقعی ممکن است از شما درباره “چه” یا “چگونه” بپرسند، بخش هدف خطابه ای همه چیز در مورد “چرا” است.

اگر شما منطق اطلاعاتی که نویسنده داده است را بدانید، شما برای انجام تسک های اهداف خطابه ای آماده اید.

مثال:

Refer once again to page 22, paragraphs 2 and 4. Why does the author mention China and Russia there?

 1. To demonstrate different types of fixed currency systems
 2. To compare their economic performance
 3. To illustrate the power their currencies play in the international market
 4. To explain the benefits of free-flowing currency

پاسخ صحیح 1 است.

as both countries are simply listed as examples of different currency systems.

 1. رفرنس (0-2 سوال در هر متن)

سوالات مرجع نقش مشابه با سوالات واژگانی بازی می کنند. آنها توانایی شما را در شناسایی روابط بین جملات ارزیابی می کنند، در نتیجه به درک کلی مطالب متناسب کمک می کنند. معمولا، ضمایر برجسته در پاراگراف را خواهید دید وظیفه شما این است که تصمیم بگیرید که به چه چیزی اشاره دارند.

مثال:

The word “this” in Paragraph 3, page 20 (“…and this makes monetary policy contentious…”) refers to:

 1. turbulent economic times
 2. central banks’ abilities
 3. gold-backed currencies
 4. government’s decisions on policy

 

پاسخ صحیح این 2 است.

The sentence discusses the implications of a central bank’s ability to achieve certain goals.

 1. ساده سازی جمله (0-1 سوال در هر متن)

در توانایی شما برای خلاصه کردن و به طور کلی اطلاعاتی که داده اید، سخت کار کنید، زیرا این چیزی است که میزان ساده سازی جمله را انجام می دهد. شما با یک جمله از متن ارائه خواهید شد؛ هدف این است که پاسخی را انتخاب کنید که بهترین جمله خلاصه شده است.

مثال:

Which of the following best expresses the essential information in the last sentence on page 20 (“Throughout history…”)?

 1. The gold standard ensured that exchange rates remained fixed up until World War II.
 2. The gold standard coupled with the fixed exchange rate agreement ensured the exchange rates remained stable in most countries.
 3. The Bretton Woods system played a major role in guaranteeing that the gold standard remained in place.
 4. After World War II, fixed exchange rates were adopted by most countries.

پاسخ صحیح 2 است. 1، 3 و 4 هم نادرست هستند یا تا حدی درست هستند.

 

 1. الحاق کردن متن (1 سوال در هر قسمت)

غالبا یک تسک چالش انگیزاست، الحاق کردن متن، درک مطلب شما را در بالاترین حد ممکن می سنجد! درک جریان متن و تسلط بر ارتباطات گرامری بین جملات برای موفقیت در اینجا ضروری است.

در این تسک به شما یک جمله جدید داده می شود و خواسته می شود که در چه جایی در یک پاراگراف موجود بهتر است. به یاد داشته باشید که تنها یک پاسخ درست وجود دارد.

متن:

پاراگراف 2 و 3 در صفحه 20.

مثال:

Locate paragraphs 2 and 3 on page 20.They discuss currency conversion using a gold standard. On the test, four squares (■) would be inserted into the paragraphs to indicate where a new sentence could be added to the passage.

پاسخ صحیح پاراگرافی خواهد بود که به لحاظ گرامری منطقی باشد و به طور منطقی با جمله جدید در جریان باشد.

خواندن برای یادگیری سوالات

دشوارترین بخش در ریدینگ، خواندن سوالات یادگیری که نیازمند کار کردن با تمام متن برای یافتن پاسخ مناسب است. توانایی شما برای ارزیابی اطلاعات در این است که هدف متن را تشخیص داده و نقاط اصلی را از نقاط جزئی در متن جدا کنید که بسیار اهمیت دارد. اغلب شما همچنین نیاز به درک درستی از عملکردهای خطابه ای علت – معلول و مقابله – تضاد دارید.

فقط دو نوع سؤال در این گروه وجود دارد. هر دوی آنها دو امتیاز دارند.

برای نمونه های زیر لطفا به صفحات 20 تا 22 International Finance مراجعه کنید.

 1. خلاصه داستان (1 عدد در هر متن)

همچون ساده سازی متن، خلاصه داستان، از شما خواهش خواهد کرد که استدلال های اصلی کل متن را مشخص کنید. برای این کار، یاد بگیریم که جزئیات جزئی را شناسایی کنیم و به جای آن، به کل ایده و استدلال متن توجه کنیم.

شما از شش گزینه پاسخ را انتخاب خواهید کرد، از این جهت شما باید سه گزینه را انتخاب کنید تا بهترین ایده های اصلی متن را بیان کنند.

متن:

Pages 20 to 22 of “International Finance.”

مثال:

The passage describes the basics of exchange rates and how they are used throughout the world. What are the main points of the passage?

 1. Countries rely on the exchange of currency to conduct trade and financial transactions across borders. Trade and investment are impossible without established currency exchange systems.
 2. The European Union maintains a fixed exchange rate in between its member states, but a free-floating one in relation to every other country.
 3. The gold standard was a traditional way of pegging currency to a commodity (gold) and basing the exchange rates on that.
 4. The Bretton Woods system allowed countries to maintain fixed currency rates, and is still the norm today.
 5. Several types of currency systems are in use today, including free floating, fixed and composite currency fixed, among others.
 6. The IMF helps monitor currencies across the world, and every state’s central bank has to comply with its policies and Special Drawing Rights.

گزینه های پاسخ صحیح 1، 2 و 5 هستند. شماره 3 درست است، اما یک نقطه عطف است. 4 و 6 نادرست هستند.

 1. پر کردن جدول (1 عدد در هر متن)

این تسک توانایی شما برای ساختار و سازماندهی اطلاعات داده شده به شما در متن را می سنجد. آن را با یک جدول ناقص که شما باید با کشیدن و رها کردن گزینه های پاسخ صحیح به مکان های صحیح در جدول آن را پر کنید، ارائه دهید.

به شما گزینه های پاسخ بیشتری داده می شود از جاهایی که روی جدول وجود دارد، بنابراین بعضی از آنها به صراحت نادرست خواهند بود. هر پاسخ تنها می تواند یکبار استفاده شود.

متن:

Pages 20 to 22 of “International Finance.”

مثال:

Countries with a fixed currency system:

1.

2.

 

Countries with a floating currency system:

1.

2.

3.

 

Answer choices:

 • USA
 • China
 • Russia
 • Japan
 • France
 • South Africa
 • Estonia

 

The complete table should be filled in as follows:

Countries with a fixed currency system:

 1. Russia
 2. Estonia

 

Countries with a floating currency system:

 1. USA
 2. Japan
 3. South Africa

ارز چین اجازه می دهد قدر آن را بدانید و از این رو ثابت نشده است. فرانسه در این متن ذکر نشده است، اما بخشی از اتحادیۀ اروپا است که سیستم ارزی آن منحصر به فرد است (در پایان متن بحث شده است).

منابعی برای تمرین  TOEFL

اکنون شما می دانید که چه نوع تسک هایی را باید در بخش ریدینگ TOEFL  انتظار داشته باشید، باید هر یک از آنها را تا آنجا که ممکن است تمرین کنید. شما از کجا می توانید تمرینات بیشتر TOEFL  را به دست آورید؟

برای شروع از  Magoosh  شروع کنید. این تست آماده به طور کامل آنلاین است و به شما سوالات تمرین  TOEFL، درس های ویدیویی کامل و توضیحات ویدئویی از سوالات آزمون و پاسخ ها را ارائه می دهد. اگر یک ماه یا بیشتر با Magoosh کار کنید، آنها تضمین می کنند که نمره TOEFL شما را حداقل 4 نمره افزایش می دهند!

با ثبت نام در  BestMyTest، می توانید مهارت های امتحانی خود را نیز تست کنید. این سایت به شما امکان می دهد که امتحان کامل TOEFL را به صورت آنلاین انجام دهید و به شما بازخورد عالی – که از طرف معلمان انگلیسی TOEFL گواهی داده خواهد شد – به شما کمک می کند که توانایی خود را برای گرفتن امتحان بهبود ببخشد.

خدمات تست آموزشی (ETS)، سازمان مسئول تدریس  TOEFL، بهترین منبع برای تمرینات ریدینگ TOEFL است. و خبر خوب این است که بسیاری از آنها رایگان هستند!

تمرینات رایگان TOEFL رسمی و ابزار آماده سازی از ETS:

 

ETS  همچنین دارای گزینه های اضافی است که می توانید بخیرید:

 • The official online course
 • ETS Official Guide to the TOEFL Test, 4th edition

 

انجام تمرینات TOEFL باید بخش مرکزی آمادگی آزمون شما را تشکیل دهد.

همانطور که قبلا یاد گرفته اید، انواع تسک های موجود در بخش خواندن می تواند بسیار پیچیده باشد.

شما باید با تمام 10 تسک بسیار راحت باشید تا قادر به تمرکز روی پاسخ دادن به آنها در آزمون باشید.

هنگامی که شما بر تمام تمرینات ریدینگ مسلط می شوید، شما برای موفقیت TOEFL آماده اید!

No votes yet.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *