×

آموزش زبان انگلیسی

نمایشگاه سلامتی انگلیسی

اطلاعاتی در رابطه با نمایشگاه سلامتی نمایشگاه سلامتی نمایشگاهی است که مربوط به کارهایی که در ارتباط با سلامتی افراد می باشد است مثل معاینه ی چشم رایگان ، ورزش کردن و ... . در زیر می خواهیم به یکسری...

لغات انگلیسی مربوط به بیمارستان 2

 انگلیسی  در بیمارستان همانگونه که می دانید در هر بیمارستانی بخش جراحی و اورژانس وجود دارد در این قسمت می خواهیم به کسری از کلمات مورد استفاده در این دو بخش در بیمارستان به زبان انگلیسی اشاره کنیم .  ...

لغات انگلیسی مربوط به بیمارستان 1

 انگلیسی  در بیمارستان در هر بیمارستانی بخش های مختلف و وسایل مورد نیاز مانند روپوش ، میز ريال سرم و... وجود دارد. در اینجا می خواهیم به یکسری از بخش ها و وسایل در بیمارستان به زبان انگلیسی اشاره کنیم...

لغات انگلیسی مربوط به پزشکان 1

پزشکان در هر بیمارستانی پزشکان و پرستاران زیادی هستند . هر فردی بر اساس نوع نیاز خود باید به پزشک مربوطه جهت درمان مراجعه نماید . افرادی که در کشور های انگلیسی زبان زندگی می کنند بهتر است تا حدودی...

لغات انگلیسی مربوط به پزشکان 2

پزشکان درقسمت اول به انواع پزشکان در یک بیمارستان به زبان انگلیسی اشاره کردیم . در این قسمت می خواهیم به انواع پرستارها و پرسنل بیمارستان به زبان انگلیسی اشاره کنیم که فرد در صورت نیاز بتواند به شخص مربوطه...

لغات انگلیسی مربوط به مراقبت های دندانی 2

مراقبت های دندانی مراقبت های دندانی بخش بسیار مهمی از زندگی یک فرد را می تواند شامل شود . برای اینکه فرد بتواند راحت تر در یک کشور انگلیسی زبان زندگی کند نیازمند این می باشد که تا حدودی با...

لغات انگلیسی مربوط به مراقبت های دندانی 1

مراقبت های دندانی افرادی که قصد مهاجرت به کشور های انگلیسیزبان را دارند نیازمند این می باشند که تا حدودی برای بهتر گذراندن زندگی روزه مره ی خود با زبان انگلیسی آشنا باشند تا بتوانند با دیگران در شرایط مختلف...

اسامی میوه ها در زبان انگلیسی 1

اسامی میوه ها در زبان انگلیسی نیز مانند هر زبان دیگری میوه های فراوانی وجود دارد در این قسمت می خواهیم به یکسری از اسامی میوه ها در زبان انگلیسی اشاره کنیم . Greengage گوجه سبز Plum آلو Apple سیب...

سبزیجات به زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی نیز مانند بقیه ی زبان ها سبزیجات فراوانی وجود دارد . ددر اینجا می خواهیم به یکسری از این سبزیجات به زبان انگلیسی اشاره کنیم . Spinach اسفناج Corn ذرت Egg-plant بادمجان Basil ریحان Broad been باقلا...

کلمات و عبارتهای کاربردی مربوط به دندان و دندان پزشکی 2

در قسمت اول به یکسری از کلمات و عبارتها اشاره کردیم . در اینجا نیز می خواهیم به یکسری دیگر از کلمات و عبارتهای کاربردی مربوط به دندان و دندان پزشکی در زبان انگلیسی اشاره کنیم . زمانی که شما...