تاریخ انتشار: 2018/10/11
تاریخ آخرین ویرایش: 2019/08/26

آيلتس و تافل برای غير انگليسی زبان ها

آيلتس و تافل برای غير انگليسی زبان ها شايد در نگاه اول عنوان بسيار ساده ای به نظر برسد ولی اگر زبان انگليسی زبان اول شما نيست و شما به دنبال اخذ يك موقعيت شغلي در يك شركت يا كشور انگليسی زبان يا اخذ پذيرش دانشگاهی در يك رشته يا يك دانشگاه انگليسی زبان هستيد، به احتمال زيادی از شما خواسته می شود كه برای نشان دادن سطح دانش و مهارت زبان انگليسی خود در يك آزمون استاندارد زبان انگليسی شركت نماييد.

در اين جاست كه اهميت آزمون های آيلتس و تافل برای غيرانگليسی زبان ها بيش از پيش آشكار می شود.
به طور كلی در آزمون اصلی برای سنجش ميزان دانش و مهارت زبان انگليسی بخش های وجود دارند كه در سرتاسر دنيا مورد تأييد می باشند، يعنی آزمون های زبان انگليسی آيلتس و تافل كه هر دو اين آزمون ها چگونگی انجام مهارت های 4 گانه ی ريدينگ، ليسینينگ، رايتينگ و اسپيكينگ را در متقاضيان مورد ارزيابی قرار می دهند.

برای پرداخت هزينه ها نيز می بايست حدود مبلغ 150 الی 250 دلار آمريكا را بسته به نوع و محل آزمون آيلتس يا تافل مدنظر داشته باشيد.

در اين مقاله، مدرسين مجرب موسسه زبان انگليسی آرياناپارس چند تفاوت كليدی ميان آزمون های زبان انگليسی آيلتس و تافل را برای افراد غير انگليسی زبان مطرح می كنند.

البته قابل ذكر است كه دانستن اين تفاوت های كليدی ميان آيلتس و تافل برای هر كسی كه قصد شركت در يك آزمون دانش و مهارت در زبان انگليسی را دارد، بسيار ضروری بوده و در تعيين آزمون مناسب بسيار مفيد است.

1-در دسترس بودن آيلتس و تافل برای غير انگليسی زبان ها

آزمون تافل زبان انگليسی در حدود 4500 مركز در سرتاسر دنيا برگذار می شود. اين در حالی است كه برای آزمون آيلتس حدود 900 مركز به ارائه خدمات می پردازند.

اين تفاوت در درجه ی اول به اين دليل است كه تافل، آزمون قديمی تری نسبت به آيلتس می باشد و از آنجايی كه زادگاه تافل، كشور آمريكا می باشد، اكثر دانشگاه های آمريكايی نيز آن را تأييد می كنند.

از سوي ديگر، به جرأت می توان گفت كه هر كدام از آنها حدود 48 بار در سال يا بيشتر برگذار می شوند و اين تنها برای يك مركز است.

2- مقبوليت دانشگاه ی آيلتس و تافل برای غير انگليسی زبان ها

برای اين تست در درجه اول توصيه می كنيم كه برای دانستن دقيق الزامات، با دانشگاه يا محل كار مدنظر خود صحبت كنيد و بر طبق همان اصول حركت نماييد.

بسياری از دانشگاه های اروپايی برای رشته های انگليسی زبان آزمون آيلتس را قبول داشته و در عين حال بسياری از دانشگاه های آمريكايي نيز شروع به پذيرفتن آيلتس كرده اند. از سوي ديگر، حدود 8000 دانشگاه در آمريكا، آزمون تافل را قبول دارند كه عدد كمی نيست!

3- چارچوب های آيلتس و تافل برای غير انگليسی زبان ها

آزمون آيلتس در طی زمان 2 ساعت و 45 دقيقه برگذار می شود آزمون آيلتس به شكل كاغذی برگذار شده و تافل 4 مهارت اصلی زبان انگليسي يعنی ليسینينگ، ريدينگ، رايتينگ و اسپيكينگ می باشد.

آزمون تافل، از سوی دارای دو نسخه اينترنتي يا تافل iBT و كاغذی يا تافل PBT می باشد كه حالت اينترنتی آن كه از محبوبيت بيشتری برخوردار است حدود 4 ساعت برای چهار مهارت اصلی زبان انگليسی به طول می انجامد.

آزمون تافل زبان انگليسی تنها برای ارزيابی زبان انگليسی آكادميك طراحی شده كه بيشتر در فضای دانشگاهی كاربرد دارد؛ در حالی كه آزمون آيلتس علاوه بر نسخه آكادميك، نسخه عمومي يا آيلتس General Training را نيز ارائه می كند كه برای مقاصد مهاجرت يا كاری بسيار مناسب است.

آزمون آيلتس جنرال بر اساس سؤالاتی بنا شده كه با دنيای واقعی و شرايط اجتماعی كشورهای انگليسی زبان ارتباط بيشتری دارند و به همين دليل برای اخذ ويزاهای مهاجرتی به غير از ويزای تحصيلی مناسب است.

4- امتيازدهی آيلتس و تافل برای غير انگليسی زبان ها

آزمون تافل زبان انگليسی دارای حداكثر امتياز 120 بوده كه به شكل تجمعی از هر كدام از مهارت ها 30 امتياز كسب خواهيد كرد.

اما آزمون آيلتس دارای مقياس 9 نمره ای بوده كه به شكل گام های 5/0 نمره ای به صورت ميانگين چهار مهارت اصلی زبان انگليسی محاسبه می شود.

5- تفاوت های خاص آيلتس و تافل برای غير انگليسی زبان ها

يكی از عمده ترين تفاوت های آزمون های آيلتس و تافل، قسمت مهارت گفتاری يا Speaking است. در آزمون تافل زبان انگليسی، متقاضيان از طريق يك ميكروفون به صحبت در مقابل يك رايانه پرداخته و سپس فايل ضبط شده ی صدای زبان آموزان متقاضی شركت در تافل برای امتيازدهی به ممتحن ارسال می شود.

در آزمون آيلتس، از سو  ديگر، متقاضيان به مكالمه و مصاحبه چهره به چهره با فرد ممتحن خواهند پرداخت. اين تفاوت را می توان به عنوان يكی از فاكتورهای كليدی انتخاب ميان آيلتس و تافل برای غير انگليسی زبان ها برشمرد كه بر طبق ميزان اعتماد به نفس زبان آموزان، يكی از اين دو آزمون انتخاب می شوند.

اگر شما به عنوان يك متقاضی شركت در آيلتس و تافل برای مطالعه های چهره به چهره به زبان انگليسی دارای اعتماد به نفس هستيد، آزمون آيلتس برای شما گزينه ی مناسبی است.

ولی، اگر از اعتماد به نفس كافی برخوردار نيستيد، در درجه اول پيشنهاد می كنيم كه برای افزايش اعتماد به نفس خود تلاش كنيد ولی در شرايط كنونی آزمون تافل زبان انگليسی برای شما بهترين گزينه روی ميز است.

يكی ديگر از تفاوت های ميان آزمون های آيلتس و تافل كه مدنظر بسياری از زبان آموزان و مدرسين زبان انگليسی قرار گرفته است، قسمت مهارت شنيداری يا Listening يا در حقيقت كيفيت فايل های صوتی پخش شده در اين آزمون هاست.

لهجه مورد استفاده برای قسمت مهارت شنيداری يا Listening تافل، بيشتر بر زبان انگليسی آمريكايی شمالی دلالت دارد، در حالي كه آزمون آيلتس در قسمت ليسنينگ داراي تنوع بعدهاي مختلف زبان انگليسي است.

به عنوان يك تفاوت ديگر، آزمون تافل تا حد زيادی به سؤالات چهار گزينه ای وابسته است؛ در حالی كه در آزمون آيلتس زبان انگليسی، تنوع زيادی از سؤالات مختلف را مانند سؤالات چهارگزينه ای، سؤالات جای خالی، سؤال های صحيح يا غلط، فلوچارت ها و غيره شاهد هستيم.

نتيجه گيری:

اكنون كه با تفاوت های كليدی آزمون های آيلتس و تافل در زبان انگليسی آشنا شديد، راحت تر می توانيد آزمون  را انتخاب كنيد كه با توانايی های شما همخوانی داشته باشد.

فراموش نكنيد كه هر دانشگاه يا شركت خاص، ترجيح متفاوتی نسبت به آزمون آيلتس و تافل و يا حداقل نمره های هر يك برای پذيرش تحصيلی يا اخذ موقعيت شغلی را دارند. بنابراين، در ابتدا از هدف خود مطمئن شويد و سپس يكی از اين آزمون های زبان انگليسی به منظور اثبات ميزان دانش و مهارت خود در زبان انگليسی انتخاب نماييد.

مؤسسه زبان انگليسی آرياناپارس

مؤسسه زبان انگليسی آرياناپارس با در اختیار داشتن اساتید مجرب و نمایندگی بیش از 50 کالج، دانشگاه و موسسه آموزشی در اروپا، کانادا و آمریکا، دوره های مختلف زبان انگلیسی حضوری و آنلاین را به شکل کلاس های خصوصی برگزار می نماید.

بهره مندی از فضای آموزشی متفاوت و مفاد آموزشی انحصاری منطبق با متریال برترین کالج های زبان انگلیسی دنیا، از جمله مواردی هستند که موسسه زبان انگلیسی آریانا پارس را در غرب تهران متمایز می سازد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و تعيين سطح رايگان با مشاوران مجرب موسسه زبان انگليسی آرياناپارس تماس حاصل نماييد.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *