×

آموزش زبان انگلیسی

تفاوت بین Have got و Have

تفاوت بین Have got و Have در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی نیز مانند هر زبان دیگری لغات مشابه فراوانی وجود دارد که از لحاظ معنی در بسیاری از موارد کاربردهای مشابه همدیگر دارند. از این دسته لغات هم معنی...

تفاوت دو کلمه ی Extend و Expand

تفاوت دو کلمه ی Extend و Expand در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی لغات مشابه فراوانی وجود دارند که یا از لحاظ شکل نوشتار و یا تلفظ و یا معنی تقریباً مشابه می باشند. در اینجا می خواهیم به تفاوت...

لغات زبان انگلیسی دارای چند معنا

لغات زبان انگلیسی دارای چند معنا به همراه تصویر نگاره لغات زبان انگلیسی دارای چند معنا از آنجایی دارای اهمیت هستند که زبان انگلیسی دارای طیف بسیار وسیعی از لغات می باشد . این مسئله را با بیان این نکته...

بررسی Should , Must , Have to

بررسی Should , Must , Have to در زبان انگلیسی: زبان انگلیسی دارای افعال گوناگونی می باشد. ما در زبان انگلیسی فعل های اصلی و فعل های کمکی داریم. افعال Should, Must, Have to جزء دسته فعل های کمکی ما...

تفاوت دو کلمه ی Inqurie و Enqurie در زبان انگلیسی

تفاوت دو کلمه ی Inqurie و Enqurie در زبان انگلیسی هر زبانی شامل لغات فراوانی می باشد که در جایگاه فعل به کار برده می شوند. در اینجا می خواهیم به تفاوت دو کلمه ی Inqurie و Enqurie در زبان...

بررسی دو واژه Transfer و Infer

بررسی دو واژه Transfer و Infer در زبان انگلیسی یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یکزبان بین المللی که بیشتر افراد دنیا با این زبان آشنا می باشند را در دنیای امروز می توانیم یکی از ضروری ترین کارها برای افراد...

تفاوت دو کلمه  Enough و Too

تفاوت دو کلمه  Enough و Too در زبان انگلیسی: لغات هم معنی بسیاری در هر زبانی وجود دارند که افراد ممکن است در استفاده از آنها دچار مشکل شوند. در اینجا می خواهیم به تفاوت دو کلمه ی Too و Enough...

لغات پرکاربرد در فیلم‌های ترسناک انگلیسی

لغات پرکاربرد در فیلم‌های ترسناک انگلیسی زبان اکنون که با چگونگی یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم‌های ترسناک آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده که با توجه به تجربیات مدرسین مجرب قوی زبان انگلیسی آریانا پارس نگاهی به برخی از...

تفاوت دو کلمه Every Day و Everyday

تفاوت دو کلمه Every Day و Everyday در زبان انگلیسی اشتباه استفاده از این دو واژه، غلطی رایج است که حتی انگلیسی زبان ها نیز خود دچار آن می باشند. در حقیقت در گفتار به دلیل یکی بودن تلفظ دو...

لغات Fun و Funny

لغات Fun و Funny در زبان انگلیسی لغات Fun و Funny در زبان انگلیسی دو واژه بسیار پر کاربرد هستند که بسیاری از زبان آموزان ، مدرسین زبان انگلیسی و حتی انگلیسی زبانان نیز برای استفاده از این دو واژه...