×

آموزش زبان انگلیسی

يادگيری لغات انگليسی به شكل سريع

يادگيری لغات انگليسی به شكل سريع- قسمت دوم يادگيری لغات انگليسی به شكل سريع در عين حال كه واژه ای ترسناك به نظر می رسد، می تواند نتايج بسيار خوبی را برای زبان آموزان و مدرسين زبان انگليسی در برداشته...

صحبت راجع به تفریحات آبی در زبان انگلیسی

صحبت راجع به تفریحات آبی در زبان انگلیسی و پیشنهاد مدرسین آریانا پارس صحبت راجع به تفریحات آبی در زبان انگلیسی با توجه به این که در گرم ترین ماه های سال هستیم می تواند بسیار جذاب باشد. از طرفی...

لغات همگرا در زبان انگلیسی

لغات همگرا در زبان انگلیسی یا لغاتی دارای چند معنی لغات همگرا در زبان انگلیسی به عنوان لغاتی هستند که گاهاً دارای یک املا و تلفظ هستند ولی معانی مختلفی به آنها اختصاص یافته و یا دارای املاء مشابه بوده...

تفاوت بین Have got و Have

تفاوت بین Have got و Have در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی نیز مانند هر زبان دیگری لغات مشابه فراوانی وجود دارد که از لحاظ معنی در بسیاری از موارد کاربردهای مشابه همدیگر دارند. از این دسته لغات هم معنی...

تفاوت دو کلمه ی Extend و Expand

تفاوت دو کلمه ی Extend و Expand در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی لغات مشابه فراوانی وجود دارند که یا از لحاظ شکل نوشتار و یا تلفظ و یا معنی تقریباً مشابه می باشند. در اینجا می خواهیم به تفاوت...

لغات زبان انگلیسی دارای چند معنا

لغات زبان انگلیسی دارای چند معنا به همراه تصویر نگاره لغات زبان انگلیسی دارای چند معنا از آنجایی دارای اهمیت هستند که زبان انگلیسی دارای طیف بسیار وسیعی از لغات می باشد . این مسئله را با بیان این نکته...

بررسی Should , Must , Have to

بررسی Should , Must , Have to در زبان انگلیسی: زبان انگلیسی دارای افعال گوناگونی می باشد. ما در زبان انگلیسی فعل های اصلی و فعل های کمکی داریم. افعال Should, Must, Have to جزء دسته فعل های کمکی ما...

تفاوت دو کلمه ی Inqurie و Enqurie در زبان انگلیسی

تفاوت دو کلمه ی Inqurie و Enqurie در زبان انگلیسی هر زبانی شامل لغات فراوانی می باشد که در جایگاه فعل به کار برده می شوند. در اینجا می خواهیم به تفاوت دو کلمه ی Inqurie و Enqurie در زبان...

بررسی دو واژه Transfer و Infer

بررسی دو واژه Transfer و Infer در زبان انگلیسی یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یکزبان بین المللی که بیشتر افراد دنیا با این زبان آشنا می باشند را در دنیای امروز می توانیم یکی از ضروری ترین کارها برای افراد...

تفاوت دو کلمه  Enough و Too

تفاوت دو کلمه  Enough و Too در زبان انگلیسی: لغات هم معنی بسیاری در هر زبانی وجود دارند که افراد ممکن است در استفاده از آنها دچار مشکل شوند. در اینجا می خواهیم به تفاوت دو کلمه ی Too و Enough...