×

آموزش زبان انگلیسی

لغات پرکاربرد در فیلم‌های ترسناک انگلیسی

لغات پرکاربرد در فیلم‌های ترسناک انگلیسی زبان اکنون که با چگونگی یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم‌های ترسناک آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده که با توجه به تجربیات مدرسین مجرب قوی زبان انگلیسی آریانا پارس نگاهی به برخی از...

تفاوت دو کلمه Every Day و Everyday

تفاوت دو کلمه Every Day و Everyday در زبان انگلیسی اشتباه استفاده از این دو واژه، غلطی رایج است که حتی انگلیسی زبان ها نیز خود دچار آن می باشند. در حقیقت در گفتار به دلیل یکی بودن تلفظ دو...

لغات Fun و Funny

لغات Fun و Funny در زبان انگلیسی لغات Fun و Funny در زبان انگلیسی دو واژه بسیار پر کاربرد هستند که بسیاری از زبان آموزان ، مدرسین زبان انگلیسی و حتی انگلیسی زبانان نیز برای استفاده از این دو واژه...

بررسی واژگان Electrical, Electric, Electronic

بررسی واژگان Electrical, Electric, Electronic در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی مانند هر زبان دیگری کلمات بسیاری وجود دارند که دارای ریشه‌های یکسانی می‌باشند. افراد برای اینکه بتوانند معانی مختلف واژه‌های هم‌ ریشه را بیابند و یا حداقل در جمله...

تفاوت دو کلمه Broad و Wide

تفاوت دو کلمه Broad و Wide در زبان انگلیسی کلمات هم معنی بسیاری در هر زبانی وجود دارد که افراد بهتر است علاوه بر دانستن معانی متعدد هر کدام آنها را در جایگاه مناسبی استفاده نمایید. در اینجا می‌خواهیم به...

یادگیری ‌زبان انگلیسی از طریق فیلم‌های ترسناک

یادگیری ‌زبان انگلیسی از طریق فیلم‌های ترسناک یادگیری ‌زبان انگلیسی از طریق فیلم‌های ترسناک امروزه به عنوان یکی از چندین روش نوین یادگیری ‌زبان انگلیسی مطرح شده و توانسته نظر بسیاری از زبان‌آموزان و مدرسین ‌زبان انگلیسی را به خود...

موارد پرکاربرد در نوشتن رزومه به زبان انگلیسی

موارد پرکاربرد در نوشتن رزومه به زبان انگلیسی - موسسه زبان انگلیسی آریاناپارس موارد پرکاربرد در نوشتن رزومه به بان انگلیسی در بسیاری از موارد می تواند باعث ایجاد ذهنیت منفی در خواننده و عدم پذیرش رزومه یا CV شما...

تفاوت میان افعال grow up و bring up

تفاوت میان افعال grow up و bring up در زبان انگلیسی در هر زبانی فعل های بسیاری وجود دارد که معانی یکسانی را دارا می باشند . ولی ممکن است مفاهیم و کاربردهای متفاوتی را دارا باشند در زبان انگلیسی...

سه لغت دزدیده شده توسط زبان انگلیسی

سه لغت دزدیده شده توسط زبان انگلیسی : توضیحات مدرسین آریانا پارس زبان انگلیسی در طول تاریخ از دیگر زبان های دنیا تأثیرات زیادی پذیرفته و لغات مختلفی بین زبان انگلیسی و دیگر زبانها رد و بدل شده است اما...

تفاوت دو کلمه‌ی Capitol و Capital

تفاوت دو کلمه‌ی Capitol و Capital در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی لغات فراوانی وجود دارد که از لحاظ نوشتار تقریباً یکسان می‌باشند ولی ممکن است دارای مفاهیم گوناگونی باشند. افرادی که قصد یادگیری زبان را دارند بهتر است لغات...