×

آموزش زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری زبان

اشتباهات رایج گرامری زبان زبان انگلیسی همیشه زبان آسانی نخواهد بود بویژه اینکه بحث نوشتن به میان می آید اشتباهات رایج گرامری زبان در اکثر موارد زبان آموزان را دچار دردسر کرده اند . در اینجا به تفضیل در مورد...

موفقیت در مهارت نوشتاری

موفقیت در مهارت نوشتاری مهارت نوشتاری زبان انگلیسی همیشه یکی از اصلی ترین دغدغه های زبان آموزان و مدرسین زبان انگلیسی بوده است. چرا که در اکثر موارد، مهارت گفتاری به صورت غیر رسمی و مهارت نوشتاری یا writingبه صورت...

زبان انگلیسی: I در مقابل me

زبان انگلیسی: I  در مقابل me در زبان انگلیسی لغات ها و ساختار های مشابهی به مانند I و me وجود دارند که گاها برای زبان اموزان و یا حتی مدرسین زبان انگلیسی تبدیل به معضل می شوند و انتخاب...

Punctuationها در زبان انگلیسی – نشانه گزاری ویرگول ها

Punctuationها در زبان انگلیسی – نشانه گزاری ویرگول ها در مطلب های قبلی، به معرفی Punctuationها  و کاربردهای آن ها در زبان انگلیسی به همراه اهمیت غیر قابل انکار آنها در جمله بندی و بیان مفاهیم روشن و شفاف در...

Punctuation در زبان انگلیسی – علامت سوال

Punctuation در زبان انگلیسی – علامت سوال در مطالب قبلی پر کاربرد ترین نشانه های زبان انگلیسی را معرفی کرده و کاربردهای آنها را همراه با مثال تشریح کردیم. استفاده درست از علامت ها و نشانه های زبان انگلیسی می...

Determiners در زبان انگلیسی – قسمت دوم

Determiners در زبان انگلیسی در قسمت قبلی به بیان حرف تعریف معرفه ( قطعی) the و باید ها و نباید های کاربرد آن در زبان انگلیسی پرداختیم. در این قسمت به بیان نکاتی دیگر در زمینه ی Determiners خواهیم پرداخت...

علامت تعجب ها در زبان انگلیسی

بررسی علامت تعجب ها در زبان انگلیسی در گرامر زبان انگلیسی از علامت تعجب یا  Exclamation mark برای بیان خشم، تشدید، حیرت، تعجب و یا به منظور تاکید بر موضوعی استفاده می شود. در مکاتبات حرفه ای و تخصصی از علامت...

اهمیت Punctuation در زبان انگلیسی

 اهمیت Punctuation در زبان انگلیسی زبان انگلیسی، ترکیبی سیستماتیک از معنای برای برقراری ارتباط، توسط کابرد صدا ها و علامت های مرسوم است. به عبارت دیگر، زبان انگلیسی، کدی برای بیان خودمان  و برقراری ارتباطات با دیگران است. اصلی ترین...

Determiners در زبان انگلیسی – قسمت اول

Determiners در زبان انگلیسی در گرامر زبان انگلیسی، تعریف کننده ها یا Determiners لغاتی اند که قبل از اسم یا عبارت اسمی به منظور شفاف سازی ارجاع آن اسم یا عبارت اسمی انگلیسی به کار می روند و دارای انواع...

Quantifier ها در زبان انگلیسی

Quantifier ها در زبان انگلیسی زبان انگلیسی، به عنوان یک زبان بین المللی سرشاراز quantifier ها یا کمیت سنج ها است. quantifier ها، صفات یا عبارات موصوفی هستند که به سوالاتی از قیبل "how much" یا "how many" پاسخ هایی...