×

آموزش زبان انگلیسی

گرامر جلسه دهم Elementary- قسمت اول

جملات شرطی :  conditional sentences جملات شرطی در زبان انگلیسی ، جملاتی اند که دلالت واقعی ، و یا موقعیت های فرضی و عواقب آنها را بیان می کنند. دلیل دیگر این نام گزاری این است که اعتبار عبارت اصلی...

گرامر جلسه پنجم intermediate-قسمت دوم

کاربرد های might have / should have done در ادامه ی قسمت قبل معرفی و بیان دیگر از عبارات پرکاربرد زبان انگلیسی می پردازیم . با یادگیری این عبارات و کاربرد آنها در زمان مناسب و به طرز درست ،...

کاربرد های could have Dove

کاربرد های could have Dove در این قسمت به بیان مفهوم و کاربردهای این عبارات پرکاربرد در زبان انگلیسی می پردازیم. با یادگیری این عبارات و به کار بردن آنها به طرز صحیح و در زمان مناسب ، می توانید...

کاربرد های the / an / a

بررسی کاربرد های the / an / a استفاده مناسب و به موقع از the / an / a در زبان انگلیسی همیشه یکی از دغدغه های اصلی زبان آموزان بوده است . استفاده درست از این عناوین می تواند...

پیشوند های منفی ساز در زبان انگلیسی

پیشوند های منفی ساز در زبان انگلیسی در قسمت قبل به بیان معانی و مفاهیم پیشوند های پرکاربرد در زبان انگلیسی اشاره کردیم. در ادامه ی مطلب قبل ، در این مطلب ، چند پیشوند منفی ساز در زبان انگلیسی...

پیشوند ها در زبان انگلیسی prefixes

بررسی پیشوند ها در زبان انگلیسی پیشوند ها در زبان انگلیسی جزئی از کلمه هستند که در ابتدای آن قرار گرفته و معنی آن کلمه را تغییر می دهند. کلمه prefix معادل  پیش وند (پیش :  pre ، وند:fix )...

گرامر used to در زبان انگلیسی

گرامر used to در زبان انگلیسی در این قسمت به بیان عبارات بسیار پرکاربرد در زبان انگلیسی ، یعنی : “Used to “ , “to be used to doing”  , “to get used to doing” ,” I am used to”...

اسم جمع در زبان انگلیسی

بررسی اسامی جمع در زبان انگلیسی اسم جمع بدین معنی است که اسامی قابلیت جمع بستن را دارند که به تجلیل آنها می پردازیم. بصورت کلی اسامی قابل شمارش را می توان بصورت جمع استفاده کرد . معمولا اسامی به دو...

اسم ها در انگلیسی

بررسی اسم هادر زبان انگلیسی گسترده ترین اقسام کلمات را اسم ها تشکیل می دهند که ببه دو قسمت تقسیم می شوند، اسامی قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش که در این متن به حال ان می پردازیم. وقتی...

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

بررسی ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی یکی از حالات ضمیر، ضمایر انعکاسی می باشد که در این مطلب به این نکته پرداخته میشود. در تعریف ضمیر به این نکته اشاره شده است که ضمیر به صورت کلی جانشینن یک اسم...